Konstrukcijski materiali: Učbenik

Avtorji

Ivan Anžel
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
Mihael Brunčko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-8706-313X

Ključne besede:

konstrukcijski materiali, posebna jekla, lahke zlitine, polimerni materiali, inženirska keramika in stekla,

Kratka vsebina

Učbenik je kot osnovna literatura namenjen študentom 1. stopnje študijskih programov Strojništvo, Gospodarsko inženirstvo in Mehatronika. Učbenik sestavljajo tri samostojna poglavja, ki kot celota prinašajo znanja s področja materialov in tehnologij in so potrebna pri razvoju, raziskavah in uporabi materialov na področju strojništva, elektrotehnike, avtomatike, energetike ... Prvo poglavje obravnava značilne skupine konstrukcijskih materialov in njihovo zgradbo. Opisani so osnovni pojmi in predstave o materialih, ki so potrebne za razumevanje njihovih lastnosti. V drugem poglavju so obravnavane ključne lastnosti konstrukcijskih materialov, ki omogočajo uspešno izbiro materialov za določeno aplikacijo. Tretje poglavje vsebuje izbrane primere konstrukcijskih materialov. Opisuje posebna jekla za uporabo v strojništvu, lahke zlitine, konstrukcijsko keramiko, keramična stekla in polimerne materiale.

 

Biografije avtorja

Ivan Anžel, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Prof. dr. Ivan Anžel je predstojnik Katedre za materiale in preoblikovanje, ter predstojnik Univerzitetnega centra za elektronsko mikroskopijo. Na raziskovalnem področju so njegove aktivnosti usmerjene k analizi povezave med mikrostrukturo in mehanskimi ter funcionalnimi lastnostmi, termodinamsko metastabilnim stanjem v trdnem, faznim transformacijam v kovinah in keramiki in Elektronski mikroskopiji ijn mikroanalizi. Profesor Anžel je do sedaj skupaj s koavtorji objavil več kot 150 člankov v znanstvenih revijah in imel številna predavanja na mednarodnih konferencah.

Maribor, Slovenija. E-pošta: ivan.anzel@um.si

 

Mihael Brunčko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Mihael Brunčko je izredni profesor na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo in član Katedre za materiale in preoblikovanje. Raziskovalno, strokovno in pedagoško je ativen na področju materialov, karakterizaciji njihove zgradbe ter lastnosti. Njegova bibliografija obsega 232 objavljenih del, med njimi je 38 originalnih znanstvenih člankov.

Maribor, Slovenija. E-pošta: mihael.bruncko@um.si

Prenosi

Izdano

February 23, 2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-453-8

COBISS.SI ID (00)

96237059

Date of first publication (11)

2022-02-23

Kako citirati

Konstrukcijski materiali: Učbenik. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fs.1.2022