Conference European Investigation Order: Practical Dilemmas and Theoretical Considerations, Book of Extended Abstracts, 8. & 9. December 2020, online

Avtorji

Jan Stajnko (ur.)
Univerza v Mariboru, Prava fakulteta
Miha Šepec (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-3220-8901
István Szijártó (ur.)
Univerza v Peči, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-8059-7035

Ključne besede:

Evropsko kazensko pravo, EU, čezmejno zbiranje dokazov, vzajemno priznavanje, dokazovanje

Kratka vsebina

Evropski preiskovalni nalog: Praktični in teoretični izzivi, knjiga podaljšanih povzetkov, 8. in 9. december 2020, online. Publikacija vsebuje povzetke prispevkov, ki so bili predstavljeni na spletni konferenci »European Investigation Order – Practical Dilemmas and Theoretical Considerations«. Ta je potekala 8. In 9. Decembra 2020. Strokovnjaki iz prakse in akademiki iz več držav EU so izmenjali dobre prakse in razpravljali o pomanjkljivostih evropskega preiskovalnega naloga. Dogodek je bil izveden v okviru EU JUST projekta “European Investigation Order – Legal Analysis and Practical Dilemmas (EIP-LAPD)”, ki ga koordinira Univerza v Mariboru. Struktura publikacije v grobem sledi programu konference. V prvem delu je naslovljena prihodnost vzajemnega priznavanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah v EU. Drugi del bolj neposredno naslavlja problematiko, povezano z evropskim preiskovalnim nalogom. Predstavljene so tako teoretične kot praktične dileme. Nazadnje so povzeta tudi nekatera nacionalna poročila, ki so bila izdelana kot rezultat projekta EIO-LAPD.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Jan Stajnko (ur.), Univerza v Mariboru, Prava fakulteta

Jan Stajnko je asistent na Pravni fakulteti UM. Je član Katedre za kazensko pravo ter Inštituta za kazensko in prekrškovno pravo. Doktorat na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani pripravlja iz področja kazenskega prava. Na Pravni fakulteti UM vodi vaje pri predmetih Kazensko materialno pravo in Kazensko procesno pravo, na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko pa pri predmetu Medijsko pravo. Je soavtor Velikega znanstvenega komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika (2019), Kazenskega zakonika s komentarjem (2021) in Zakona o kazenskem postopku s komentarjem (2022). Kot raziskovalec je sodeluje v številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih.

Maribor, Slovenija. E-pošta: jan.stajnko@um.si

Miha Šepec (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: miha.sepec@um.si

István Szijártó (ur.), Univerza v Peči, Pravna fakulteta

Peč, Madžarska. E-pošta: szijarto.istvan@ajk.pte.hu

Izdano

22.06.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-476-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

22.06.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-523-8

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

19.10.2021

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 0.4cm

Kako citirati

Conference European Investigation Order: Practical Dilemmas and Theoretical Considerations, Book of Extended Abstracts, 8. & 9. December 2020, online. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-476-7