Učenje in poučevanje v visokem šolstvu: Spoznanja in izzivi

Avtorji

Tina Vršnik Perše (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4287-4569

Kratka vsebina

Na ravni visokošolskega izobraževanja se raziskovalci in razvijalci sodobnih praks vse bolj osredotočajo na učenje in poučevanje, ki je osredinjeno na študente. Študente se tako postavlja v vlogo aktivnih udeležencev izobraževalnega procesa, udeležencev, ki lahko sooblikujejo ta izobraževalni proces in prevzemajo polno odgovornost za svoje lastne dosežke in poti, ki jih izbirajo. Pri tem so ključni dejavnik visokošolski učitelji in njihove kompetence, saj morajo oblikovati inovativna učna okolja na način, ki spodbuja in omogoča študentom sprejemati odgovorne odločitve v zvezi z lastnim izobraževalnim procesom. Znanstvena monografija Učenje in poučevanje v visokem šolstvu: spoznanja in izzivi vključuje različne sodobne poglede na to tematiko, tako iz pedagoškega in didaktičnega kakor tudi iz psihološkega zornega kota. Monografija je sestavljena iz uvodnika, ki predstavi vsebino le-te in prispevke medsebojno poveže, ter osmih poglavij z raznoliko, a med seboj pomembno povezano vsebino, ki se smiselno dopolnjuje in nadgrajuje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Tina Vršnik Perše (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Tina Vršnik Perše raziskuje na področju pedagogike, s poudarkom na raziskovanju področja inkluzije, sodelovanja med šolo in starši ter profesionalnega razvoja učiteljev.

Maribor, Slovenija. E-pošta: tina.vrsnik@um.si

Naslovnica za Učenje in poučevanje v visokem šolstvu: Spoznanja in izzivi
Izdano
2021-05-25

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF
ISBN-13
978-961-286-466-8
COBISS.SI ID
Date of first publication
2021-05-25

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)
ISBN-13
978-961-286-487-3
COBISS.SI ID
Dimenzije
16,5cm x 23,5cm x 2cm