Reševanje problemov mehanike tal

Avtorji

Primož Jelušič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
https://orcid.org/0000-0002-0075-1096

Ključne besede:

Mehanika tal, Lastnosti zemljin, Napetosti v sloju tal, Konsolidacija, Strižna trdnost, Stabilnostna analiza

Kratka vsebina

Namen učbenika je aplicirati zakonitosti mehanike tal na praktičnih primerih. Prikazani so osnovni postopki za ovrednotenje fizikalnih in mehanskih lastnosti zemljin, ki so osnova za učinkovito reševanje problemov v geotehniki. Glede na obstoječo literaturo s področja mehanike tal je vsebina učbenika razdeljena na 16 poglavij: Uvod, Klasifikacija zemljin, Tri-fazni sestav zemljine, Napetosti v zemljini, Napetosti v sloju tal, Darcyjev zakon, Prepustnost zemljin, Precejanje podzemne vode, Napetosti in deformacije, Eno-dimenzionalni tlak, Konsolidacija, Lezenje, Strižna trdnost, Določitev parametrov strižne trdnosti, Napetosti-teorija elastičnosti in Stabilnostna analiza.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Primož Jelušič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Dr. Primož Jelušič je visokošolski učitelj in raziskovalec na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru. Njegove glavne naloge so izvajanje pedagoškega procesa, sodelovanje pri raziskovalnih projektih ter izdelava in recenzija projektov za gospodarstvo. Raziskovalno se ukvarja predvsem z optimizacijo konstrukcij, geotehniko in eksperimentalnimi raziskavami.

Maribor, Slovenija. E-pošta: primoz.jelusic@um.si

Prenosi

Izdano

04.06.2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-463-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

04.06.2021

Kako citirati

Reševanje problemov mehanike tal. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-463-7