Izbrana poglavja iz mehanike tal

Avtorji

Primož Jelušič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
https://orcid.org/0000-0002-0075-1096

Kratka vsebina

Namen učbenika je predstaviti osnovne postopke za ovrednotenje fizikalnih in mehanskih lastnosti zemljin, ki so osnova za učinkovito reševanje problemov v geotehniki. V učbeniku so podane zakonitosti, ki opisujejo fizikalne in mehanske lastnosti zemljin. Vsebine mehanike tal so medsebojno povezane, zato jih je težko ločiti na posamezna poglavja. Glede na obstoječo literaturo s področja mehanike tal je vsebina učbenika razdeljena na 16 poglavij: Uvod, Klasifikacija zemljin, Tri-fazni sestav zemljine, Napetosti v zemljini, Napetosti v sloju tal, Darcy-jev zakon, Prepustnost zemljin, Precejanje podzemne vode, Napetosti in deformacije, Eno-dimenzionalni tlak, Konsolidacija, Lezenje, Strižna trdnost, Določitev parametrov strižne trdnosti, Napetosti-teorija elastičnosti in Stabilnostna analiza.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Primož Jelušič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Dr. Primož Jelušič je visokošolski učitelj in raziskovalec na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru. Njegove glavne naloge so izvajanje pedagoškega procesa, sodelovanje pri raziskovalnih projektih ter izdelava in recenzija projektov za gospodarstvo. Raziskovalno se ukvarja predvsem z optimizacijo konstrukcij, geotehniko in eksperimentalnimi raziskavami.

Maribor, Slovenija. E-pošta: primoz.jelusic@um.si

Naslovnica za Izbrana poglavja iz mehanike tal
Izdano
2021-04-26

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-462-0
COBISS.SI ID
Date of first publication
2021-04-26