Strategija Univerze v Mariboru 2021–2030

Avtorji

Univerza v Mariboru

Ključne besede:

organizacija in povezljivost univerze, izobraževalna dejavnost, znanstvena in umetniška dejavnost, spodbudno delovno okolje, študenti, internacionalizacija, razvoj skozi sistem kakovosti, vpetost univerze v okolje, prostorski razvoj univerze, informacijska podpora

Kratka vsebina

Strategija Univerze v Mariboru v svojih ciljih zasleduje vključujoč, inovativen in povezan visokošolski prostor, ki bo usposabljal aktivne, kritične in odgovorne državljane, zagotavljal kakovost izobraževanja in raziskovanja, akademsko intergriteto in skrbel za trajnostni razvoj družbe. Poudarja pomen svobode raziskovanja in institucionalne avtonomije, razvoj vseživljenjskega učenja, digitalizacije in zelene infrastrukture. S tem sledi usmeritvam Rimskega ministrskega komunikeja 2020 o razvoj visokega šolstva v Evropi, načelom Magna Charta Universitatum 2020 in nacionalnim strateškim dokumentom s področja visokega šolstva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Univerza v Mariboru

Maribor, Slovenija. E-pošta: rektorat@um.si

Prenosi

Izdano

14.04.2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-443-9

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

14.04.2021

Kako citirati

Strategija Univerze v Mariboru 2021–2030. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-443-9