Avguštin Stegenšek (1875–1920): ob stoletnici smrti

Avtorji

Vlasta Stavbar (ur.)
Univerzitetna knjižnica Maribor
Marjeta Ciglenečki (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

August Stegenšek

Kratka vsebina

Najmanj trije razlogi botrujejo izidu brošure, ki je tudi razstavni katalog, o dr. Avguštinu Stegenšku.  To je portret mladega izobraženega in nadarjenega umetnostnega zgodovinarja, ki je deloval v Mariboru, zavzetega knjižničarja Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko, ki mu je zbiranje arhivskih podatkov pomenilo pravi izziv, natančno zapisovanje pa je vodilo k številnim raziskovalnim razpravam in prispevkom. Univerzitetna knjižnica Maribor hrani del Stegenškove pisne zapuščine, ki si jo prizadeva digitalizirati in jo na ta način narediti dostopno. Tretji razlog je v sodelovanju s študenti umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, s katerimi knjižnica pod mentorstvom izr. prof. dr. Marjete Ciglenečki sodeluje že vrsto let pri številnih projektih ali razstavah. Tokratno sodelovanje je začrtala stoletnica obeležitve Stegenškove smrti s prikazom njegovega obsežnega kulturnozgodovinskega opusa. Izbrane interpretacije Stegenškovih umetnostnozgodovinskih člankov ali knjig, ki so jih prispevale študentke Filozofske fakultete UM so zanimiva iztočnica za nadaljnje raziskovanje na tem področju. 

Biografije avtorja

Vlasta Stavbar (ur.), Univerzitetna knjižnica Maribor

Dr. Vlasta Stavbar je bibliotekarka in zgodovinarka. V slovenskem zgodovinopisju je  precej uveljavljena raziskovalka, saj se ponaša že s tremi samostojnima monografijama in več razpravami o štajerski zgodovini 19. in 20. stoletja. Vse to jo uvršča med vodilne zgodovinarje tega obdobja in prostora. Predelana doktorska disertacija (zagovarjala jo je leta 2012) predstavlja delovanje politika, pravnika in publicista dr. Vekoslava Kukovca (1876–1951) v njegovem avstrijskem (oziroma celjskem) obdobju, kar je bilo do sedaj v veliki meri prezrto. Njena zadnja znanstvena monografija je izšla leta 2017 ob stoti obletnici Majniške deklaracije z naslovom Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje, kjer osvetljuje narodnopolitični položaj Slovencev v zadnjem letu obstoja habsburške monarhije in eno največjih ženskih gibanj v slovenski zgodovini.

 V UKM vodi Enoto za domoznanstvo in posebne zbirke. 

Maribor, Slovenija. E-pošta: vlasta.stavbar@um.si.

Marjeta Ciglenečki (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Izredna profesorica, doktorica znanosti. Z raziskovalnim, kuratorskim in pedagoškim delom sodi med najbolj prepoznavna imena sodobne umetnostne zgodovine v Sloveniji. Je poznavalka likovne umetnosti 20. stoletja na Štajerskem s poudarkom na območju Ptuja z okolico in Maribora.

Maribor, Slovenija. E-pošta: marjeta.ciglenecki@um.si.

Izdano

March 3, 2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-434-7

COBISS.SI ID (00)

51825667

Date of first publication (11)

2021-02-28

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 5,00 EUR

Mehka vezava 5,00 EUR

ISBN-13 (15)

978-961-286-435-4

COBISS.SI ID (00)

51825667

Date of first publication (11)

2021-02-28

Dimenzije

23,5cm x 25,5cm x 0,5cm

Kako citirati

(Ed.). (2021). Avguštin Stegenšek (1875–1920): ob stoletnici smrti: Vol. Zvezek 11. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-434-7