Študijsko gradivo pri predmetu Korporacijsko in koncernsko pravo: Zbirka vaj

Avtorji

Jerneja Prostor
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
Daniel Zdolšek
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-6316-4171

Ključne besede:

poslovne finance, spremljanje gospodarskih kategorij, računovodstvo, pravo družb, korporacijsko pravo

Kratka vsebina

Študijsko gradivo v obliki zbirke vaj je pripravljeno za izvedbo vaj v pedagoškem procesu pri predmetu Korporacijsko in koncernsko pravo na drugi stopnji bolonjskega študija prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Delo posega na področji pravnih in  ekonomsko-poslovnih znanosti. Snov terja namreč dobro poznavanje zapletenih pravnih vprašanj, ki so neločljivo povezana z računovodskimi operacijami. Študijsko gradivo je nujen pripomoček tistim, ki želijo kariero graditi kot gospodarski pravniki, seveda pa bo koristilo prav vsem za pripravo na izpit pri predmetu Korporacijsko in koncernsko pravo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Jerneja Prostor, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Dr. Jerneja Prostor je docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, na Katedri za gospodarsko pravo. Doktorirala je s področja gospodarskega statusnega prava, poučuje in raziskuje pa tudi področje gospodarskega pogodbenega prava. Na Vrhovnem sodišču RS opravlja dopolnilno delo. Praktične izkušnje je pridobivala z delom na sodišču in v finančnem sektorju.

Maribor, Slovenija. E-pošta: jerneja.prostor@um.si

Daniel Zdolšek, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: daniel.zdolsek@um.si

Prenosi

Izdano

15.02.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-452-1

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

15.02.2022

Kako citirati

Študijsko gradivo pri predmetu Korporacijsko in koncernsko pravo: Zbirka vaj. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.pf.2.2022