Letopis Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 2019/2020

Avtorji

Kaja Pogačar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Tomislav Letnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Zoran Pučko (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Vlasta Rodošek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Mateja Držečnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Aleksandra Kopič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Ključne besede:

letopis, študijsko leti 2019/2020, faklteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitektruo, predmeti, aktualni projekti

Kratka vsebina

Publikacija predstavlja opise posameznih predmetov (z izbranimi študentskimi deli) za vse 4 študijske programe, ki se izvajajo na fakulteti in sicer gradbeništvo, gospodarsko inženirstvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Predstavljene je tudi delo na področju publicistike, ekskurzije, projektno delo in alumni klub. Zbrana so tudi vsa diplomska in magistrska dela študijskega leta 2019/2020, predstavljene so tudi aktivnosti študentskega sveta.

Biografije avtorja

Kaja Pogačar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: kaja.pogacar@um.si.

Tomislav Letnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: tomislav.letnik@um.si.

Zoran Pučko (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: zoran.pucko@um.si.

Vlasta Rodošek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: vlasta.rodosek@um.si.

Mateja Držečnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: mateja.drzecnik@um.si.

Aleksandra Kopič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: aleksandra.kopic@um.si.

Izdano

December 21, 2020

E-ISSN

2738-5086

Tiskane izdaje ISSN

2738-5078

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

Legal deposit number (17)

ISSN 2738-5086

DOI (06)

10.18690/lfgpa

Date of first publication (11)

2020-12-21

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

Legal deposit number (17)

ISSN 2738-5078

DOI (06)

10.18690/lfgpa

Date of first publication (11)

2020-12-21

Dimenzije

28,5cm x 23cm x 1cm

Kako citirati

(Ed.). (2020). Letopis Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 2019/2020: Vol. 2019/2020. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/528