Dostopnost digitalnih produktov za vse

Avtorji

Matjaž Debevc
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0003-4638-7864

Kratka vsebina

Dostopnost produktov v okviru informacijske in komunikacijske tehnologije postaja s širjenjem kroga uporabnikov tudi na osebe z različnimi oblikami oviranosti pomemben dejavnik pri analizi, izdelavi in ocenjevanju računalniških aplikacij, spletnih strani in mobilnih aplikacij. Monografija predstavlja pomemben korak v osveščanju, izobraževanju in usposabljanju vseh oseb, ki se srečajo z vprašanjem, zakaj in kako pripraviti ustrezno prilagojene aplikacije in produkte, da bodo dostopni vsem. V delu so zajete osnove, ki so potrebne za to, da lahko vsak analitik, razvojnik in ocenjevalec najde oporne točke za svoje delo, kjer mora upoštevati zahteve in potrebe oseb z različnimi oblikami oviranosti. Poleg značilnosti in zahtev so navedene tudi mogoče rešitve oziroma potrebe, ki jih lahko uporabimo za prilagojene aplikacije in produkte. Zajeta so osnovna pravila in načela dostopnosti ter priporočila, kot so WCAG in standard ETSI EN 301 549. Podani so primeri dobre in slabe prakse, da bralec lažje ugotovi in preveri ustreznost svojega predloga glede na tipe oseb z različnimi oblikami oviranosti. Monografija se zaključi z metodami ocenjevanja in preverjanja dostopnosti digitalnih produktov, skupaj s pripomočki za hiter in enostaven pregled po posameznih kriterijih uspešnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Matjaž Debevc, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Dr. Matjaž Debevc je doktoriral leta 1996 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Od leta 1999 do 2003 je deloval kot predstojnik Centra za razvoj študija na daljavo pri Univerzi v Mariboru. Njegova področja zanimanja in delovanja tako na raziskovalnem kot pedagoškem področju so komunikacija človek-računalnik, avdio-video tehnologije, vizualna komunikacija, izobraževanje na daljavo, telekomunikacije in uporaba tehnologij za osebe s slušno motnjo. Na razvojno-raziskovalnem področju deluje tudi kot vodja in sodelavec evropskih in nacionalnih projektov. Je avtor več kot 400 objav. Od leta 2011 do 2013 je bil tudi gostujoči profesor na ETH, Zürich, na Univerzi Zürich ter na HfH, Zürich v Švici. Poučeval je tudi v Beljaku, Avstrija in v Tuzli, BiH. Od leta 2020 deluje kot koordinator ekspertne skupine za dostopnost in tehnologije v okviru Svetovne zveze gluhih. Deluje tudi kot ocenjevalec nacionalnih in evropskih projektov ter kot svetovalec za avdio-video tehnologije za slovenska ministrstva in podjetja ter kot ekspert za področje tehnologij v okviru mednarodnega standardnega združenja ITU kot predstavnik G3ict delegacije za ITU.

Maribor, Slovenija. E-poštal: matjaz.debevc@um.si

Naslovnica za Dostopnost digitalnih produktov za vse
Izdano
2021-03-26

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-426-2
COBISS.SI ID
Date of first publication
2021-03-26