Aforizmi in razmišljanja: O pravu in pravnikih

Avtorji

Šime Ivanjko
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Ključne besede:

pravnik, pravo, študij prava, politika, mediji, morala

Kratka vsebina

Aforizmi in razmišljanja je knjiga o pravu, pravnikih, študiju prava in vlogi prava v družbenem okolju. Napisal jo je zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Mariboru dr. Šime Ivanjko, ki velja za priljubljenega profesorja, odličnega predavatelja in vrhunskega pravnega strokovnjaka, pisca znanstvenih in strokovnih del o pravu, študiju prava in pravnikih ‒ njegova bibliografija obsega 1684 enot, med njimi tudi več kot 60 znanstvenih, strokovnih monografij in učbenikov. Prof. dr. Šime Ivanjko je ob pravu študiral tudi filozofijo, zato v knjigi Aforizmi in razmišljanja povezuje humanistični in družboslovni pogled na svet, tako da temeljna filozofska in razumska vprašanja nadgrajuje s pravom. V Uvodu so predstavljena teoretična izhodišča njegovih aforizmov in razmišljanj; sledi poglavje, ki prinaša aforizme o pravu in pravnikih; sledi poglavje, v katerem avtor, pravnik s petdesetletno pravniško prakso in pravni strokovnjak na področju gospodarstva, razmišlja o pravniškem poklicu, študiju prava in o njegovi vlogi v družbi; posebno poglavje je namenjeno razmisleku o pravniškem poklicu in položaju pravnika v sodobni družbi; knjigi pa je dodan še obsežen intervju, ki ga je imel avtor v Pravni praksi. Aforizme odlikujejo razmišljanja, ki jih je avtor in profesor spodbujal med študenti prava pri vajah in med predavanji na mariborski Pravni fakulteti. Aforizmi so vsebinsko povezani z (1) rimskim pravnim razmišljanjem in misleci grško-rimske dobe, (2) študijem prava in mariborskimi študenti, (3) vlogo prava v družbi, (4) položajem pravnika, (5) mediji, (6) etiko ter moralo in (7) splošno vsebino, ki je (ne)posredno povezana s pravom. Gre za razmišljanja o aktualnih vprašanjih prava in pravnikov v naši družbi, in sicer v obdobju zadnjih osmih let, ko se je avtor upokojil. Aforizmi in razmišljanja kažejo na avtorjev dejaven odnos do prava in njegovo zavzetost za uveljavljanje pravniškega etosa in poslovne morale v sodobni družbi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Šime Ivanjko, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Prof. dr. Šime Ivanjko je bil od leta 1970 zaposlen kot predavatelj na Višji, pozneje Visoki pravni šoli ter Pravni fakulteti UM. Predaval je predmete Statusno gospodarsko pravo, Zavarovalno pravo. Bil je večkratni dekan Višje pravne šole in Pravne fakultete ter prorektor UM. Opravlja tudi funkcijo častnega konzula Republike Hrvaške. Bil je dolgoletni predsednik Pravniškega društva v Mariboru. Leta 2007 je prejel najvišje priznanje UM - zlati znak UM.

Maribor, Slovenija. E-pošta: sime.ivanjko@um.si.

Izdano

05.10.2020

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-389-0

DOI (06)

10.18690/978-961-286-389-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

05.10.2020

Dimenzije

16,5cm x 23,5cm x 2cm

Kako citirati

Aforizmi in razmišljanja: O pravu in pravnikih. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/504