Metoda končnih elementov: Zbirka rešenih primerov

Avtorji

Matjaž Skrinar
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
https://orcid.org/0000-0001-5895-6097

Kratka vsebina

Metoda končnih elementov (FEM) je zagotovo najbolj razširjena sodobna metoda za mehansko analizo konstrukcij v gradbeništvu. Čeprav tipična področja njene uporabe ne vključujejo samo statične analize konstrukcij, temveč tudi reševanje problemov dinamike in stabilnosti konstrukcij, je to gradivo zavestno omejena na statično analizo ravninskih linijskih elementov, kjer se rešujejo navadne diferencialne enačbe ene spremenljivke. Razlog za to namerno omejitev je dejstvo, da je to delo namenjeno študentom, ki se s to metodo srečajo prvič. Zato to delo ne zajema zgolj tipičnih problemov gradbeništva, ki jih rešujemo s končnimi elementi, ampak zajema tudi primere, kjer rešitve dobimo s pomočjo variacijskih metod, ki so predhodniki, iz katerih se je metoda končnih elementov razvila.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Matjaž Skrinar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Matjaž Skrinar je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru leta 1989 in se nato na isti ustanovi vpisal na magistrski študij. Po končanem študiju leta 1992 je nadaljeval študij na doktoratu. Med tem študijem je nekaj mesecev preživel na Università della Calabria, Cosenza, Italija, pa tudi na Universitá Degli Studi di Trieste, Italija. Doktoriral je leta 1999. Je avtor več znanstvenih člankov v številnih mednarodnih revijah in je vodil več oddelkov na mednarodnih konferencah. Od leta 2003 je zaposlen na Univerzi v Mariboru kot izredni profesor za gradbeništvo. Od leta 2011 je tudi predstojnik Katedre za gradbeno mehaniko.

Maribor, Slovenija. E-pošta: matjaz.skrinar@um.si

Naslovnica za Metoda končnih elementov: Zbirka rešenih primerov
Izdano
2020-03-24

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-342-5
COBISS.SI ID
Date of first publication
2020-03-24
Dimenzije
21cm x 29,7cm x 1,2cm