Sodobne dileme prekrškovnega prava energetike

Avtorji

Borut Bratina (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Miha Šepec (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-3220-8901
Luka Martin Tomažič (ur.)
Alma Mater Europaea - ECM
Jan Stajnko (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Ključne besede:

prekrški, energetika, energija, pravo, zakonodaja, kazensko pravo, prekrškovno pravo

Kratka vsebina

V tem delu so združili moči vodilni strokovnjaki s področja prava energetike, vrhunski prekrškovnopravni znanstveniki in nekateri najbolj perspektivni študenti Univerze v Mariboru. Rezultat je prva slovenska monografija s področja prekrškovnega prava energetike. Gre za eno prvih tovrstnih del na svetu. Delno gre za obogateno gradivo, ki je nastalo tekom projekta ENERJUST – Nadzorno-prekrškovni vidiki varstva odjemalcev na dobavnem trgu z električno energijo in zagotavljanje skladnosti s kodeksi ravnanja. Projekt je potekal v okviru programa »Po kreativni poti do znanja 2017–2020«. Izsledke projekta smo v ločenih poglavjih dopolnili praktiki in akademiki, katerih delo je tako ali drugače povezano s prekrškovnim pravom in energetiko. Avtorji v monografiji, sestavljeni iz dvanajstih samostojnih prispevkov, bralca popeljejo skozi izbor različnih tematik, ki so osredotočene zlasti na tržni del dejavnosti. Sprehodijo se od nomotehničnih in policy vidikov, do zagotavljanja ustrezne ravni konkurence in varstva pravic ranljivih kategorij odjemalcev. Z ozirom na specialne določbe so obravnavane teme, kot so načelo zakonitosti, blanketne norme in ne bis in idem. Raziskani sta problematika nadzornih postopkov in zagotavljanje etičnosti poslovanja v panogi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Borut Bratina (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: borut.bratina@um.si

Miha Šepec (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: miha.sepec@um.si

Luka Martin Tomažič (ur.), Alma Mater Europaea - ECM

Maribor, Slovenija. E-pošta: luka.tomazic@almamater.si

Jan Stajnko (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Jan Stajnko je asistent na Pravni fakulteti UM. Je član Katedre za kazensko pravo ter Inštituta za kazensko in prekrškovno pravo. Doktorat na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani pripravlja iz področja kazenskega prava. Na Pravni fakulteti UM vodi vaje pri predmetih Kazensko materialno pravo, Kazensko procesno pravo, Prekrškovno pravo in Mednarodno kazensko pravo, na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko pa pri predmetu Medijsko pravo. Je soavtor Velikega znanstvenega komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika, ki je izšel leta 2019, ter Kazenskega zakonika s komentarjem, ki bo izšel leta 2020. Kot raziskovalec je sodeluje v številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih.

Maribor, Slovenija. E-pošta: jan.stajnko@um.si

Izdano

26.02.2020

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-336-4

DOI (06)

10.18690/978-961-286-336-4

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

26.02.2020

Dimenzije

16,5cm x 23,5cm x 2,2cm

Kako citirati

Sodobne dileme prekrškovnega prava energetike. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/463