Ginekološka onkologija

Avtorji

Iztok Takač (ur.)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4599-7265

Ključne besede:

Ginekološka onkologija, maligni tumorji, rak, diagnostika, zdravljenje, rehabilitacija

Kratka vsebina

Učbenik Ginekološka onkologija je prvi učbenik v Sloveniji, ki celovito obravnava področje ginekoloških rakov. Razdeljen je na štiri skupine poglavij: Bazična znanost v ginekološki onkologiji, Preiskovalne metode v ginekološki onkologiji, Zdravljenje ginekoloških malignih tumorjev in Maligni ginekološki tumorji po lokacijah. V njih so podrobno opisani etiološki in epidemiološki dejavniki posameznih ginekoloških malignih bolezni, njihove klinično-patološke značilnosti, klinična slika, postopki diagnostike in zdravljenja ter rehabilitacije ginekološko onkoloških bolnic. Skupno 104 poglavja je prispevalo 72 strokovnjakov iz različnih področij medicine, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujejo z ginekološkimi malignomi. Učbenik je skupno delo treh vodilnih ustanov v Sloveniji, ki se ukvarjajo z zdravljenjem raka pri ženskah: Onkološkega inštituta Ljubljana, Ginekološke klinike UKC Ljubljana in Klinike za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor. Učbenik je namenjen širokemu krogu bralcev, ki jih zanima hitro razvijajoče se področje zdravljenja ginekoloških rakov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Iztok Takač (ur.), Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Urednik Iztok Takač je diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1985. Leta 1991 je zaključil magisterij na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Od leta 1992 je specialist ginekologije in porodništva. Z ginekološko onkologijo se je pričel poglobljeno ukvarjati leta 1995, ko se je vrnil iz trimesečnega izpopolnjevanja v Gatesheadu v Veliki Britaniji. Leta 1997 je na Medicinski fakulteti v Ljubljani obranil disertacijo s področja ginekološke onkologije. Od leta 2002 vodi Kliniko za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor. Od leta 2005 je izredni profesor na Medicinski fakulteti v Ljubljani in od leta 2009 redni profesor na Medicinski fakulteti v Mariboru.

Maribor, Slovenija. E-pošta: iztok.takac@ukc-mb.si

Izdano

08.01.2020

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-330-2

DOI (06)

10.18690/978-961-286-330-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

08.01.2020

Dimenzije

22cm x 27,5cm x 6,8cm

Kako citirati