Pregled zgodovine slovenske skupnosti v Elyju, Minnesota

Avtorji

Matjaž Klemenčič
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Tadej Šeruga
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Ely, Minnesota, slovenski Američani, izseljenstvo, priseljenstvo, župani, kongresniki in senatorji slovenskega porekla v ZDA, slovenske naselbine v ZDA, ZDA

Kratka vsebina

Knjiga predstavlja zgodovino rudarskega mesta Ely od  leta 1890 do danes in pomen slovenske ameriške skupnosti za njegov razvoj. Ely je danes po‑ membno središče visokega turizma v Minnesoti. Slovenski Američani so bili vedno večinski prebivalci mesta (relativna večina). Avtorja obravnavata tudi  okoljska vprašanja v Severni Minnesoti in njihov vpliv na gospodarsko zgodovino regije. Posebno poglavje je namenjeno statističnim podatkom, ki prikazujejo številčnost in geografsko lokacijo slovenskih Američanov v ZDA, Minnesoti in Elyju, upoštevajoč podatke ameriških  popisov prebi‑ valstva od leta 1910 do leta 1980. Avtorja orišeta zgodovino  (nad)škofije St. Paul in škofije Duluth ter delovanje tamkajšnjih slovenskih ameriških katoliških duhovnikov, s tem pa natančno predstavita tudi celotno zgodo‑ vino elyjske župnije Sv. Antona. Zadnje poglavje monografije predstavlja izbrane pomembne slovenske Američane, ki so povezani z Elyjem in so uspeli v lokalnem okolju  (župana Brozich in Grahek), na nacionalni ravni (kongresnika Blatnik in Oberstar, senatorka Amy Klobuchar) ter v kultur‑ nem življenju in novinarstvu (Kuralt in Jim Klobuchar).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Matjaž Klemenčič, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Matjaž Klemenčič je leta 1983 doktoriral na Univerzi v Ljubljani, v naziv docenta je bil izvoljen leta 1984, v naziv izrednega profesorja pa leta 1989 na Univerzi v Mariboru. Senat Univerze v Ljubljani ga je leta 1998 izvolil v naziv rednega profesorja. Na Univerzi v Mariboru je oprav­ljal več funkcij: bil je predstojnik Oddelka za zgodovino (1985–1991 in 1999), namestnik predstojnika Oddelka za zgodovino (2006–2010), predstojnik Raziskovalnega inštituta Pedagoške fakultete (1986–1993), prodekan Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru (1991–1993), Bil je tudi predsednik Znanstvenega sveta Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani (2000–2008).

Od leta 1983 predava na Oddelku za zgodovino (nekdanje) Pedagoške fakultete in (sedanje) Filozofske fakultete Univerze v Mariboru ter na doktorskem programu Ameriške študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. O slovenskem izseljenstvu in migracijah je predaval na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1996–2011) in Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (2000–2009); bil je gostujoči profesor na Univerzi v Coloradu / University of Colorado v zimskem semestru leta 2008.

Bil je štipendist USIS-a leta 1982, Volkswagenwerk Stiftung (delo na Institute for North American Studies v Berlinu, 1985), Fulbrightovega sklada za starejše raziskovalce 1989/90 (raziskovanje na Univerzi Yale / Yale University, Univerzi v Pittsburghu / University of Pittsburgh in Univerzi v Minnesoti / University of Minnesota) in Vzhodnoevropskega inštituta na Dunaju (1992, 1994). Prejel je Prešernovo nagrado za študente Univerze v Ljubljani (1978), priznanje županov mest Clevelanda (1995) in Leadvilla (1999), skupaj s prof. dr. Vladimirjem Klemenčičem pa je leta 2011 prejel Zoisovo nagrado. Od leta 1986 je nosilec številnih temeljnih znanstveno raziskovalnih projektov in programov v Sloveniji ter sodelavec mednarodnih projektov Univerze v Bremnu / Universität Bremen (1988–2000), Univerze v Pisi / Università di Pisa (2000–2012) in Univerze Purdue / Purdue University (2006–2010).

Profesor Klemenčič je bil mentor osmim in somentor trem doktorjem znanosti na vseh treh javnih slovenskih univerzah, osmim magistrom znanosti, stoštiriindvajsetim diplomantom in šestim bolonjskim magistrom. V središču njegovega znanstvenega in raziskovalnega dela so koroško vprašanje, razpad SFRJ in slovensko izseljevanje v ZDA; je avtor ali soavtor desetih knjig in stodvainosemdesetih znanstvenih prispevkov, ki jih je objavil doma in v tujini (Slovenija in države bivše Jugoslavije; Avstrija, Francija, Grčija, Italija, Madžarska, Nemčija, Poljska, Slovaška in ZDA).

Maribor, Slovenija, e-pošta: matjaz.klemencic@um.si

Tadej Šeruga, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Tadej Šeruga je leta 2015 magistriral na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. V magistrski nalogi Slovenski izseljenci v Elyju, Minnesota na podlagi slovenskega ameriškega časopisja med letoma 1891 in 1939 je s pomočjo časopisnih virov prikazal delovanje slovenske ameriške skupnosti v Elyju od ustanovitve mesta Ely do druge svetovne vojne.

Maribor, Slovenija, e-pošta: tadej.seruga@student.um.si

Izdano

02.12.2019

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-325-8

DOI (06)

10.18690/978-961-286-325-8

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

02.12.2019

Dimenzije

16cm x 23cm x 3cm

Kako citirati

(Ed.). (2019). Pregled zgodovine slovenske skupnosti v Elyju, Minnesota: Vol. ZORA 132. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/453