Zbirka rešenih izpitnih nalog iz Stabilnosti konstrukcij

Avtorji

Denis Imamović
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
https://orcid.org/0000-0003-4339-5068
Iztok Peruš
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
https://orcid.org/0000-0002-5715-3863

Kratka vsebina

Delo z naslovom Zbirka rešenih izpitnih nalog iz Stabilnosti konstrukcij je namenjeno študentom gradbeništva različnih smeri Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru. Vaje so v prvi vrsti namenjene študentom študijskega programa Gradbeništvo kot študijsko gradivo za pripravo na izpit pri predmetu Stabilnost konstrukcij na drugi stopnji magistrskega študijskega programa. Avtorja upava, da bo delo našlo pot do študentov in da ga bodo uporabljali skupaj z zapiski iz predavanj pri samostojnem študiju predmeta in ne zgolj za listanje pri opravljanju testov in izpitov. Pri reševanju nalog je priporočljivo, da si pomagajo s programskim paketom Mathematica ali sorodnimi paketi, kot tudi z naprednimi sodobnimi kalkulatorji, ki imajo vgrajen CAS (Computer Algebra System). Ti nudijo matematično podporo reševanju, kar omogoči študentom, da več časa posvetijo inženirski postavitvi in rešitvi problema. Avtorja sva se potrudila, da je pri nekaterih nalogah predstavljeno več različnih metod in pristopov k rešitvi problema, ki tako omogočajo širši pogled na reševanje problematike stabilnosti konstrukcij. Povsod, kjer je bilo mogoče, sva rezultate preverila tudi z računalniškim programom. K rešenim izpitnim nalogam so tako za kontrolo rezultatov »peš« stabilnostne analize priložene tudi rešitve z uporabo programskega paketa SAP2000 po metodi končnih elementov. Potrebno je poudariti, da delo ne pokriva celotne vsebine snovi iz predavanj pri predmetu Stabilnost konstrukcij in nikakor ne more biti nadomestilo za osnovno študijsko gradivo, ampak služi utrjevanju in boljšemu razumevanju pridobljenega znanja iz predavanj in kot tako predstavlja dobrodošlo pomoč za pripravo na izpit.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Denis Imamović, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: denis.imamovic@um.si

Iztok Peruš, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: iztok.perus@um.si

Naslovnica za Zbirka rešenih izpitnih nalog iz Stabilnosti konstrukcij
Izdano
2020-01-08

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-315-9
COBISS.SI ID
Date of first publication
2020-01-08
Dimenzije
21cm x 29,7cm x 0,5cm