Prva pomoč: Navodila za vaje za študente medicine

Avtorji

Dušan Mekiš (ur.)
Univerzitetni klinični center Maribor
https://orcid.org/0000-0002-9604-917X
Matej Strnad (ur.)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-4505-557X

Ključne besede:

prva pomoč, temeljni postopki oživljanja, dodatni postopki oživljanja, poškodovanec, primarni pregled, obvezovanje ran, imobilizacija, defibrilacija, zaustavitev krvavitve

Kratka vsebina

Učno gradivo Prva pomoč: Navodila za vaje za študente medicine predstavlja vse osnovne vsebine nudenja prve pomoči, ki naj bi jih študent medicine poznal in jih znal uporabljati tudi v praksi. Publikacija je pripomoček za teoretično pripravo na izvedbo praktičnih vaj pri učenju postopkov prve pomoči in uporabi učinkovin in pripomočkov, ki se uporabljajo pri prvi pomoči. Glede na veljavne smernice Evropskega sveta za reanimacijo oz. njihovega slovenskega prevoda so v poglavjih obravnavani različni postopki nudenja prve pomoči: od temeljnih postopkov oživljanja odraslih in otrok, obvezovanja ran, imobilizacije, uporabe avtomatskega in polavtomatskega defibrilatorja do odstranitve tujka in sprostitve dihalne poti, vstavitve dihalne cevke in oskrbe poškodovancev. Besedilo protokola nudenja prve pomoči dopolnjujejo nazorne fotografije in skice postopkov, zato učno gradivo omogoča študentu pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja za nudenje prve pomoči bolnikom in poškodovancem.

1. ponatis 1. izdaje: 24. 06. 2022

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Dušan Mekiš (ur.), Univerzitetni klinični center Maribor

Maribor, Slovenija, e-pošta: dusan.mekis@ukc-mb.si
Nosilec predmeta Uvod v medicino I – Prva pomoč.

Matej Strnad (ur.), Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Maribor, Slovenija, e-pošta: matej.strnad@um.si

Izdano

17.10.2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-306-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-306-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

17.10.2019

Last reprint date (12)

24.06.2022

Dimenzije

21cm x 29,7cm x 0,4cm

Kako citirati

Prva pomoč: Navodila za vaje za študente medicine. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/437