STUDIO III 2018-2019 / Medicopark Maribor: študentski projekti študijskega programa Arhitektura prve stopnje

Avtorji

Andrej Černigoj (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Tomaž Ebenšpanger (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Ključne besede:

urbanizacija vzdolž reke Drave, arhitektura, pedagoški proces, razstava študentskih projektov, Medicopark Maribor, UKC Maribor, arhitekturna kompozicija

Kratka vsebina

Delo v Studiu III temelji na celovitem povezovanju najširših humanističnih pogledov, tehničnih znanj in veščin z umetnostjo arhitekturnega oblikovanja ter na spodbujanju zavedanja o družbeni odgovornosti arhitektov v najširšem socialnem in kulturnem kontekstu. Posebnost dela pri Studiu III je oblikovanje misli z maketo kot prenos idej v materialno. V letošnjem zimskem semestru je bilo treba izdelati idejno zasnovo arhitekture za Medicopark Maribor, ki smo ga umestili v prostor ob reki Dravi v podaljšku kompleksa UKC Maribor. Medicopark Maribor naj bi po prosti presoji posameznega študenta obsegal najrazličnejše zdravstvene servise, zobozdravstvene in druge ambulante, diagnostične centre, lepotne salone, wellness, fitnes, prostore alternativne medicine, ..., ki so danes raztreseni po vseh mogočih in nemogočih lokacijah v mestu in ne omogočajo njihove potencialne sinergije. Izdelane naloge kažejo na ambiciozen pristop pri oblikovanju izhodiščne stavbne volumetrije in so vsekakor pokazali na zanimive in raznolike možnosti razvoja ter izrabe obravnavanega območja, obenem pa opozorili na dileme, ki se ob tem odpirajo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Andrej Černigoj (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija, e-pošta: andrej.cernigoj@um.si

Tomaž Ebenšpanger (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija, e-pošta: tomaz.ebenspanger@um.si.

viš pred. Tomaž Ebenšpanger, univ. dipl. ing. arh., se je v času študija na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo izobraževal v seminarju profesorja Aleša Vodopivca, kjer je bil tudi tehnični sodelavec in v seminarju gostujočega profesorja, ikoničnega portugalskega arhitekta Manuel Aires Mateusa. Podiplomsko izobraževanje je nadaljeval pri profesorju Glennu Murcuttu v Avstraliji, dobitniku prestižne Pritzkerjeve nagrade za arhitekturne dosežke. Je predavatelj na Oddelku za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru in dobitnik več nagrad in priznanj na javnih arhitekturnih natečajih.

Izdano

07.11.2019

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-296-1

DOI (06)

10.18690/978-961-286-296-1

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

30.10.2019

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961- 286-297-8

DOI (06)

10.18690/978-961- 286-296-1

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

30.10.2019

Dimenzije

14,8cm x 21cm x 0,4cm

Kako citirati

STUDIO III 2018-2019 / Medicopark Maribor: študentski projekti študijskega programa Arhitektura prve stopnje. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/432