Analiza razpada Jugoslavije v luči nacionalizma: kako sta kontinuiteta nacionalističnih prerekanj etničnih političnih elit in etnično podjetništvo uničila večnacionalno Jugoslavijo

Avtorji

Sergej Flere
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Rudi Klanjšek
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-2242-5355

Ključne besede:

Jugoslavija, razpad, nacionalizem, Tito, analiza

Kratka vsebina

Knjiga »Analiza razpada Jugoslavije v luči nacionalizma« obravnava razpad »Titove« Jugoslavije iz politološkega in zgodovinskega stališča, ki ga avtorja  pomembno dopolnjujeta z študijami etnicitete in nacionalizma. Rdečo nit dela predstavlja analiza delovanja elit, predvsem v smislu njihovega odkritega in prikritega, celo nezavednega nacionalizma. Te elite so namreč večkrat verjele, da se bojujejo proti nacionalizmu, medtem ko so ga krepile. Kot je prikazano v delu, se je nacionalizem tako skrival tudi za idejami bratstva, egalitarnosti, za idejo, da je Jugoslavija problem nacionalizma razrešila že po svoji »naravi«. Knjiga v tem smislu predstavlja nov poskus celostne analize pojava, ki ni relevanten le za področje Slovenije, ampak tudi širše. Namreč, zdi se, da razumevanje funkcioniranja večnacionalnih političnih entitet nikoli ni bilo bolj aktualno kot danes.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Sergej Flere, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija, e-pošta: sergej.flere@um.si.

Sergej Flere je diplomiral iz prava na Univerzi v Beogradu (1966) in doktoriral iz sociologije na Univerzi v Zagrebu (1973). Je zaslužni profesor sociologije in direktor Centra za preučevanje postsocialističnih družb (CePSS) na Univerzi v Mariboru, prej je bil profesor sociologije na Univerzi v Novem Sadu. V mladih letih (1961–71) je kot analitik delal na sedežu Zveze komunistov Jugoslavije v Beogradu. Leta 1986 je kot profesor poučeval na UMKC in UCSD, ZDA. Je izredni član Slovenskega sociološkega društva.

Rudi Klanjšek, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija, e-pošta: rudi.klanjsek@um.si.

Rudi Klanjšek je diplomiral iz ekonomije (2002) in doktoriral iz sociologije (2007) in zdaj deluje kot izredni profesor na Oddelku za sociologijo in kot raziskovalec na Centru za preučevanje postsocialističnih družb (CePSS) na Univerzi v Mariboru. Ukvarja se z makro sociološko analizo družbenih sprememb, preučevanjem globalizacije, vprašanjem revščine, neenakosti, gospodarskega razvoja in odklonskosti. Kot avtor in soavtor je objavljal v številnih priznanih mednarodnih revijah, kot so European Societies, Ethnicities, Communist and Post-Communist Studies, Nationalities Papers, and Journal of Comparative Family Studies.

Izdano

30.08.2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-295-4

DOI (06)

10.18690/978-961-286-295-4

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

30.08.2019

Dimenzije

16,5cm x 23,5cm x 2,2cm

Kako citirati

Analiza razpada Jugoslavije v luči nacionalizma: kako sta kontinuiteta nacionalističnih prerekanj etničnih političnih elit in etnično podjetništvo uničila večnacionalno Jugoslavijo. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/425