Contemporary themes in early childhood education and international educational modules

Avtorji

Marta Licardo (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5858-8527
Isabel Simões Dias (ur.)
Politehnični inštitut Leiria, Šola za izobraževanje in družbene vede

Ključne besede:

zgodnje otroško učenje, mednarodni moduli, pedagogika, didaktika, specialna didaktika

Kratka vsebina

Sodobne teme v predšolski vzgoji in mednarodnih izobraževalnih modulih. Namen knjige je predstaviti sodobne teme v predšolski vzgoji, ki so pomembne za predšolsko vzgojo v praksi in kot teme v izobraževanju študentov, ki bodo delali v okoljih predšolske vzgoje. Predstavljene znanstvene raziskave vključujejo različne teme s področja pedagogike, didaktike, posebne didaktike in psihologije. Rezultati raziskave razkrivajo pomembne zaključke glede odnosov med otroki in vzgojiteljico, odnose med otroki in vrstniki, pomembne prakse za socialno-emocionalno učenje med predšolskimi vzgojitelji, probleme, ki se pojavljajo pri učenju matematičnega znanja in možnosti za spodbujanje družinske pismenosti. Strokovna poročila predstavljajo mednarodno predstavitev dobrih praks v različnih izobraževalnih okoljih za študente predšolske vzgoje. Predstavljene dobre prakse so inovativne, vse temeljijo na socio-konstruktivistični pedagogiki. Avtorji poročajo o tem, kako aktivirati učenje v predšolski vzgoji s pomočjo storitvenega učenja, programiranja z otroki, znanstvene tehnologije in matematike, dnevnega izobraževanja v vrtcih, multimodalne pismenosti, plesnih in didaktičnih materialov. V zadnjem poglavju so predstavljeni mednarodni izobraževalni moduli, ki so bili pripravljeni in preizkušeni v okviru projekta Erasmus +: Mednarodni učni modul v izobraževanju v zgodnjih letih (EYE), v letih 2017 in 2019. Ti moduli so primeri inovativnega izobraževanja in primeri, kako integrirati pomembne mednarodne predšolske vzgoje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Marta Licardo (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marta.licardo@um.si.

Isabel Simões Dias (ur.), Politehnični inštitut Leiria, Šola za izobraževanje in družbene vede

Leiria, Portugalska. E-pošta: isabel.dias@ipleiria.pt.

Izdano

21.05.2019

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-269-5

DOI (06)

10.18690/978-961-286-269-5

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

21.05.2019

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-270-1

DOI (06)

10.18690/978-961-286-269-5

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

21.05.2019

Dimenzije

16,5cm x 23,5cm x 1,8cm

Kako citirati

Contemporary themes in early childhood education and international educational modules. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/413