Portreti visokošolskih učiteljev, zaslužnih za nastanek Medicinske fakultete v Mariboru, ki so bili zaposleni v Splošni bolnišnici Maribor in habilitirani do leta 2002: Tempus fugit / čas beži

Avtorji

Ivan Krajnc (ur.)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Ključne besede:

medicinska fakulteta, medicina, visokošolski učitelji, splošna bolnišnica maribor, zdravniki

Kratka vsebina

Ustanovitev Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (MF UM) leta 2003 ne bi bila možna brez številnih visokošolskih učiteljev in učiteljic iz nekdanje Splošne bolnišnice Maribor (SB MB), sedanjega Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (UKC MB), ki so bili habilitirani do leta 2002 in so vizionarsko orali znanstveno in pedagoško pot v Mariboru. Zato je pričujoča knjiga posvečena prav njim, saj je njihov prispevek k razvoju zdravstva v Mariboru izjemnega pomena.

V letih nastajanja fakultete smo se obrnili na ugledne in svetovno priznane domače in tuje strokovnjake, vrhunske profesorje in akademike, ki so zastavili svojo čast in dobro ime za zgodovinski projekt nastanka fakultete. Najvidnejšim med njimi smo po sklepu Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru podelili častni naziv Zaslužni gostujoči profesor Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.

V preteklih letih smo uspešno speljali številne projekte: odprtje Inštituta za anatomijo, histologijo in embriologijo, Inštituta za fiziologijo, Laboratorijskega centra, Simulacijskega centra, selitev fakultete v novogradnjo na Taborskem nabrežju. Z novimi prostori smo pridobili izjemne pogoje za pedagoško in raziskovalno delo. Pred nami so že novi projekti: pripravljeni so študijski programi Dentalna medicina, Farmacija in Splošna medicina v angleškem jeziku. To so projekti za sedanjost in za prihodnost Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.

Pregovor pravi, da ni sedanjosti in prihodnosti brez preteklosti. In spoštovanje preteklosti je tudi zagotovilo, da imamo prihodnost. S to knjigo se vsem našim učiteljem, ki so delovali v Splošni bolnišnici Maribor, še enkrat zahvaljemo in ostala bo kot opomnik našim zanamcem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Ivan Krajnc (ur.), Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: ivan.krajnc@um.si.

Izdano

01.07.2019

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-278-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-278-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

01.07.2019

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-279-4

DOI (06)

10.18690/978-961-286-278-7

Date of first publication (11)

01.07.2019

Dimenzije

22cm x 16,8cm x 2cm

Kako citirati

Portreti visokošolskih učiteljev, zaslužnih za nastanek Medicinske fakultete v Mariboru, ki so bili zaposleni v Splošni bolnišnici Maribor in habilitirani do leta 2002: Tempus fugit / čas beži. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/411