Elektromagnetno polje: učbenik za študente fizike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

Avtorji

Milan Ambrožič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0001-5778-0317
Uroš Tkalec
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0003-0552-0518
Samo Kralj
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0002-3962-8845

Ključne besede:

elektromagnetno polje, Maxwellove enačbe, električni nabo, električni tok, jakost električnega polja, gostota magnetnega polja, Lorentzova transformacija

Kratka vsebina

Učbenik Elektromagnetno polje je namenjen predvsem študentom fizike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Pokriva vso snov iz elektromagnetizma in je konceptualno razdeljen v dva glavna dela: za nižji in višji nivo zahtevnosti. Prvi del bo najbolj koristil študentom prve stopnje pri predmetu Elektromagnetizem, drugi del pa študentom druge stopnje pri izbirnem predmetu Elektromagnetno polje. Marsikje, npr. pri elektrostatiki, je snov v drugem delu knjige dopolnitev in precej zahtevnejša nadgraditev snovi iz prvega dela. Učbenik ni namenjen prvenstveno računskim vajam, zato priporočamo, da študenti poiščejo še drugo učno gradivo, npr. s številnimi rešenimi problemi. Vseeno pa je za osnovo tudi v tej knjigi razen teorije podanih 50 računskih zgledov s celotnimi računskimi postopki.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Milan Ambrožič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: milan.ambrozic@um.si.

Uroš Tkalec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: uros.tkalec@um.si.

Samo Kralj, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: samo.kralj@um.si.

Izdano

26.04.2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-259-6

DOI (06)

10.18690/978-961-286-259-6

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

26.04.2019

Dimenzije

21cm x 29,7cm x 1,8cm

Kako citirati

Elektromagnetno polje: učbenik za študente fizike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/406