Znanstveno pisanje: znanstveno pisanje ≥ razmišljanje v besedah

Avtorji

Boris Aberšek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0002-4198-4240
Metka Kordigel Aberšek
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Ključne besede:

Znanstveno pisanje, znanstveno razmišljanje, pisno izražanje, znanstveno argumentiranje, struktura znanstvenega besedila (IMRaD)

Kratka vsebina

Vse je lahko, če le veš, kako! In tudi znanstveno pisanje ni izjema. Da bi postali uspešen avtor različnih znanstvenih in strokovnih del, je potrebno prvotno ustvariti pozitiven odnos do pisanja, takoj zatem pa usvojiti osnovne »obrtniške« spretnosti in ponotranjiti temeljna navodila, kot je npr. IMRaD struktura (angl. Introduction, Methods, Results and Discussion – uvod, metode, rezultati in diskusija). Znanstveno pisanje pa je tudi dinamičen proces in to, kar smo se naučili pred leti, morda ne velja več. Prav tako se lahko struktura spreminja od revije do revije, od založbe do založbe. Temu moramo pri našem delu vedno slediti in se prilagoditi. Samo, če bo  raziskava objaviljena in če jo bodo bralci sprejeli, bomo dosegli svoj namen – našo prepoznavnost v znanstvenem svetu.

Bodočih avtorjv nisva želela preveč zamoriti, zato sva ta priročnik sestavila tako, da je čim krajši, pa kljub temu dovolj celovit. In upava, da nama je to uspelo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Boris Aberšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: boris.abersek@um.si.

Metka Kordigel Aberšek, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: metka.kordigel@um.si.

Izdano

20.02.2019

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

DOI (06)

https://doi.org/10.18690/978-961-286-238-1

ISBN-13 (15)

978-961-286-238-1

COBISS.SI ID (00)

96186113

Date of first publication (11)

20.02.2019

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

COBISS.SI ID (00)

96199425

DOI (06)

https://doi.org/10.18690/978-961-286-238-1

ISBN-13 (15)

978-961-286-240-4

Dimenzije

Kako citirati

Znanstveno pisanje: znanstveno pisanje ≥ razmišljanje v besedah. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/391