Kožne in spolne bolezni

Avtorji

Katarina Trčko
Univerza v Mariboru, Fakulteta az zdravstvene vede

Ključne besede:

kožne bolezni, spolno prenosljive okužbe, dermatologija, koža, zdravljenje kožnih bolezni

Kratka vsebina

Vsebina učbenika je namenjena visokošolskemu strokovnemu študijskemu progamu Zdravstvena nega in pokriva širše področje dermatovenerologije. Primarna naloga kože je, da nas varuje in prenaša dražljaje iz zunanjega sveta. To ji omogoča specifična zgradba in fiziologija, ki sta v učbeniku nazorno opisani. V knjigi so prikazane pomembne in pogoste kožne bolezni in spolno prenosljive okužbe, s katerimi se zdravstveni delavec pri vsakodnevnem delu najpogosteje sreča.  Namen učbenika je, da bralcu predstavi delovanje kože kot največjega organa, da bralca nauči prepoznti bolezenska stanja na koži ter ločiti spremembe in bolezni kože in njenih priveskov, ki potrebujejo zdravniško obravnavo. Informacije o redkih kožnih boleznih, kot so razne dedne bolezni, tropske dermatoze in sistemske vezivne bolezni, lahko bralec poišče v dodatni literaturi, ki je navedena na koncu učbenika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Katarina Trčko, Univerza v Mariboru, Fakulteta az zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: katarina.trcko@um.si.

Izdano

28.01.2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-233-6

DOI (06)

10.18690/978-961-286-233-6

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

28.01.2019

Dimenzije

23,5cm x 16,5cm x 1cm

Kako citirati