Simulatorji: opis učnih vsebin: gradivo za študente, 1. zvezek

Avtorji

Marjan Skalicky
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Ključne besede:

simulatorji, ultrazvok, oživljanje, porod, laparoskopije

Kratka vsebina

Klinična uporaba ultrazvoka (UZ) se je v mariborski bolnišnici začela leta 1968. Letos obeležujemo 50 let stalnega izpopolnjevanja v diagnostičnem in interventnem ultrazvoku. Na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru poteka izobraževanje študentov na ultrazvoku od leta 2004. Študentje so ga z velikim zadovoljstvom sprejeli, saj se zavedajo, da je postal prenosni ultrazvok nova osebna oprema vsakega zdravnika. Učenje poteka v rednem in izbirnem predmetniku na simulatorjih, medsebojno in tudi sami na sebi. V 6. letniku poteka propedevtično-klinično delo na bolniku ob nadzoru mentorja. Aparati, ki so sicer last Medicinske fakultete, so na voljo na klinikah Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru. Nadalje so v gradivu predstavljeni simulatorji za učenje človeških fizioloških, patofizioloških procesov, urgentnih stanj, postopkov oživljanja, invazivne endoskopije zgornjih in spodnjih prebavil, vaginalnega in operativnega poroda ter simulator za osnovne in naprednejše laparoskopske veščine. Simulatorji so programsko nadgrajeni in predvideni tudi za podiplomsko izobraževanje zdravnikov in medicinskih sodelavcev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marjan Skalicky, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marjan.skalicky@gmail.com.

Izdano

08.01.2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-059-2

DOI (06)

10.18690/978-961-286-059-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

08.01.2019

Dimenzije

21cm x 29,7cm x 1cm

Kako citirati

Simulatorji: opis učnih vsebin: gradivo za študente, 1. zvezek. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/369