Fizikalno ozadje delovanja hidravličnih sistemov

Avtorji

Darko Lovrec
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-9713-3453

Ključne besede:

hidravlični sistemi, osnovni pojmi in veličine, hidrostatika, hidrodinamika, medsebojni vplivi veliči, posebni pojavi v hidravliki, snovne lastnosti hidravličnih tekočin, izguba moči

Kratka vsebina

Hidravlična pogonska tehnika je nepogrešljiva na področjih kjer je odločilnega pomena premikanje velikih bremen z visoko dinamiko. Sem spadajo vsi veliki preoblikovalni in obdelovalni stroji, poljedelski, gozdarski in gradbeni stroji, ter naprave v letalstvu in navtiki. Pri vseh teh strojih in napravah prenos sil in gibanj temelji na uporabi hidravlične tekočine. Učbenik Fizikalno ozadje delovanja hidravličnih sistemov podaja podrobnejši vpogled v hidravlični prenos moči, sil in gibanj ter signalov s pomočjo hidravlične tekočine. Knjiga je namenjena vsem, ki jih zanimajo hidravlični prenos moči z vsemi svojimi posebnostmi. Posamezne značilnosti so predstavljene na podlagi fizikalnih izhodišč, ki pripeljejo do uporabnih enačb. Te so v tesni povezavi s hidravličnimi tekočinami in njihovimi spremenljivimi lastnostmi.

Poznavanje fizikalnega delovanja hidravličnih sistemov ni potrebno samo za osnovni preračun oz. izbiro primernih hidravličnih komponent. Prav tako je nujno potrebno tudi za vzdrževanje teh sistemov, ter prepoznavanju anomalij v delovanju teh sistemov – za razločevanje med načinom delovanja značilnim za hidravlične pogone od neobičajnega delovanja, ki je posledica neke napak ali spremembe.

Izdano

November 19, 2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-193-3

DOI (06)

10.18690/978-961-286-193-3

COBISS.SI ID (00)

95187969

Date of first publication (11)

2018-11-19

Dimenzije

23cm x 17cm x 1,5cm

Kako citirati

Fizikalno ozadje delovanja hidravličnih sistemov. (2018). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/358