Uvod v hidravlično pogonsko-krmilno tehniko

Avtorji

Darko Lovrec
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-9713-3453

Kratka vsebina

Hidravlične pogone in krmilja srečamo skorajda na vseh področjih tehnike. V zadnjih desetletjih je ta tehnika postala ključna tehnologija povsod tam kjer je v ospredju velika gostota energije – majhna masa in volumen komponent z veliko močjo. Na področju stacionarnih naprav so to stiskalnice, stroji za obdelavo plastičnih mas, stroji in naprave v železarnah in valjarnah, transportne in preizkuševalne naprave ter obdelovalni stroji. Ta tehnika je nepogrešljiva na področju najrazličnejših poljedelskih, gozdarskih in gradbenih strojev, ter v letalstvu in navtiki.

Učbenik Uvod v hidravlično pogonsko-krmilno tehniko podaja osnovne informacije o zgradbi hidravličnih sistemov, o prenosu moči, sil, gibanj s pomočjo hidravlične tekočine. Namenjen je študentom visokošolskega študijskega strokovnega programa strojništvo. Prav tako je namenjen vsem, ki se šele srečujejo s to tehniko, saj omogoča prvi vpogled v ozadje delovanja teh sistemov. Zato pri predstavitvi posameznih značilnosti niso uporabljene zapletene matematične enačbe in izpeljave, temveč zgolj osnovne, potrebne za osnovni preračun oz. izbiro primernih hidravličnih gradnikov oz. komponent. Na preprost in pregleden način so predstavljeni vsi ključni gradniki hidravličnega sistema: od hidravlične tekočine pa do vseh drugih »pravih« komponent, tj. hidravličnih črpalk in motorjev, pomembnih vrst ventilov, njihovih nalog in osnovne zgradbe ter drugih komponent, ki so potrebne za funkcionalno in neoporečno delovanje celotnega hidravličnega sistema.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Uvod v hidravlično pogonsko-krmilno tehniko
Izdano
2018-11-19

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-191-9
COBISS.SI ID
Date of first publication
2018-11-19
Dimenzije
23cm x 17cm x 3cm