Kibernetski kriminal: kazniva dejanja in kazenskopravna analiza

Avtorji

Miha Šepec
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Kratka vsebina

Monografija predstavlja celovito kazenskopravno analizo kaznivih dejanj kibernetska kriminala. Ta kazniva dejanja se vršijo s pomočjo ali zoper informacijske sisteme, prav tako pa poznamo tudi kazniva dejanja povezana z vsebino. V delu uporabljamo kazenskopravno metodo preučevanja in analiziramo kazniva dejanja z vidika kazenskopravne dogmatike. Osrednji del monografije predstavlja analiza pojavnih oblik kaznivih dejanj s predstavitvijo sodobnih trendov kibernetskega kriminala in pravnih problemov, ki se pojavljajo v kazenskem pravu. Namen monografije je podrobna preučitev razvoja, trendov, posebnosti in dilem pojavnih oblik kaznivih ravnanj kibernetskega kriminala ter podati rešitve in usmeritve za boljšo obravnavo teh dejanj v teoriji in praksi. Obenem pa bomo podali tudi rešitve, kako naj se kazensko pravo sooča z vedno novejšimi in zahtevnejšimi pojavnimi oblikami kaznivih dejanj kibernetskega kriminala.  

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Miha Šepec, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: miha.sepec@um.si.

Naslovnica za Kibernetski kriminal: kazniva dejanja in kazenskopravna analiza
Izdano
2018-06-07

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-160-5
COBISS.SI ID
Date of first publication
2017-06-07
Dimenzije
17cm x 23cm x 4cm