Temelji modelov, teorij in prakse zdravstvene nege

Avtorji

Hugh P. McKenna
Univerza v Ulstru
https://orcid.org/0000-0003-4916-6602
Majda Pajnkihar
Unvierza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0002-6298-045X
Fiona A. Murphy
Univerza v Limeriku, Fakulteta za izobraževanje in zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0002-4472-847X

Kratka vsebina

Učbenik predstavlja pregled znanja s področja teorij in modelov zdravstvene nege ter njihove pomembnosti za izobraževanje, raziskovanje in prakso zdravstvene nege. Zajema 9 poglavij. Uvodoma je opredeljena pomembnost teorij za znanost zdravstvene nege in pomen njihovega razumevanja za prakso zdravstvene nege. Sledijo vsebine, ki se nanašajo na temeljne oblike znanja in védenja v zdravstveni negi, razvoj teorij, pomen teorij pri oblikovanju novih vlog medicinskih sester, značilnosti modelov in teorij, teorije in modele medosebnih odnosov, izbor teorij za prakso, povezave teorij in raziskovanja ter kriterije za opis, analizo in evalvacijo teorij. V vsakem poglavju so učni izidi, ključni koncepti in kratki izvlečki. K boljšemu razumevanju vsebin pripomorejo tudi jasne in atraktivne razpredelnice in sheme, za utrjevanje znanja pa so na voljo različne refleksivne vaje. Učbenik je namenjen bodočim medicinskim sestram pri študiju v sodobnih izobraževalnih programih zdravstvene nege, saj omogoča jedrnat uvod k razumevanju razvoja, aplikacije in evalvacije teorij zdravstvene nege.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Hugh P. McKenna, Univerza v Ulstru

Ulster, Velika Britanija. E-pošta: hp.mckenna@ulster.ac.uk.

Majda Pajnkihar, Unvierza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenia. E-pošta: majda.pajnkihar@um.si.

Fiona A. Murphy, Univerza v Limeriku, Fakulteta za izobraževanje in zdravstvene vede

Limerick. Irska. E-pošta: fiona.murphy@ul.ie.

Naslovnica za Temelji modelov, teorij in prakse zdravstvene nege
Izdano
2018-08-20

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-175-9
COBISS.SI ID
Date of first publication
2018-07-31
Date of first publication in original language
2014
Dimenzije
19cm x 24,5cm x 2cm