Teorija in praksa, pravo in življenje: Liber amicorum Etelka Korpič-Horvat

Avtorji

Darja Senčur Peček (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-2327-3127

Ključne besede:

Etelka Korpič - Horvat, delovno pravo, socialna varnost, Ustavno sodišče RS, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Prekmurje

Kratka vsebina

Monografija, ki jo sestavlja štiriindvajset znanstvenih in strokovnih prispevkov, je posvečena jubileju dr. Etelke Korpič - Horvat. Avtorice in avtorji prispevkov so slovenske in tuje strokovnjakinje in strokovnjaki, ki so s slavljenko strokovno, poklicno in/ali prijateljsko povezani. V prvem delu monografije so osebno obarvani prispevki, ki osvetljujejo slavljenkin prispevek na različnih področjih njenega strokovnega in družbenega delovanja. V drugem delu pa so po abecednem vrstnem redu razvrščeni znanstveni prispevki s področij, povezanimi s slavljenkinim raziskovalnim in poklicnim delom. Večina jih posega na področje delovnega in socialnega prava, s katerim se je doc. dr. Etelka Korpič - Horvat znanstveno-raziskovalno največ ukvarjala. Obravnavajo aktualna vprašanja individualnega in kolektivnega delovnega prava ter prava socialne varnosti tako v nacionalnem, primerjalnem kot mednarodnem kontekstu. Ostali prispevki se nanašajo bodisi na vlogo in odločitve Ustavnega sodišča RS, katerega sodnica in podpredsednica je slavljenka, bodisi na druga vprašanja, ali povezana z delovanjem države in njenih institucij ali na pravna vprašanja, povezana s slavljenkinim rodnim Prekmurjem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Darja Senčur Peček (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: darja.sencur-pecek@um.si.

Izdano

25.09.2018

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-199-5

DOI (06)

10.18690/978-961-286-199-5

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

25.09.2018

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-200-8

DOI (06)

10.18690/978-961-286-199-5

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

25.09.2018

Dimenzije

23,5cm x 16,5cm x 2,6cm

Kako citirati

Teorija in praksa, pravo in življenje: Liber amicorum Etelka Korpič-Horvat. (2018). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/319