Bralna pismenost v predšolski vzgoji in izobraževanju

Avtorji

Dragica Haramija (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Ključne besede:

družinska pismenost, bralna pismenost, porajajoča se pismenost, model družinskega branja, projekt V objemu besed

Kratka vsebina

Znanstvena monografija Bralna pismenost v predšolski vzgoji in izobraževanju je nastala ob koncu raziskovalno-razvojnega projekta V objemu besed, ki ga je financiralo Ministrstvo za kulturo RS (oktobra 2016 do novembra 2017). Gre za projekt na področju spodbujanja družinskega branja oz. družinske pismenosti, ki vključuje medgeneracijsko branje na vseh področjih dejavnosti v vrtcu (jezik, umetnost, družba, narava, matematika, gibanje) ter na vseh področjih otrokovega razvoja (kognitivnem, socialnem, čustvenem, estetskem, moralno-etičnem in motivacijskem). V monografiji je petnajst tematsko zaokroženih poglavij, v prvem delu sta predstavljena model družinske pismenosti in evalvacija izvajanega projekta, sledijo poglavja o jezikovnem razvoju otrok, lahkem branju, informacijski pismenosti, vizualni pismenosti ter razvoju jezikovne občutljivosti na različnih kurikularnih področjih dejavnosti. Monografija je plod predhodnih raziskav in predstavlja nekatere rešitve ter izboljšave na področju družinskega branja. Hkrati predstavlja sodelovalen interdisciplinaren odnos različnih znanstvenih ved in vključuje posebno skrb za ranljive skupine prebivalstva. Bralna pismenost se prenaša medgeneracijsko in je nabor kompetenc, ki se razvija vse življenje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Dragica Haramija (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: dragica.haramija@um.si.

Izdano

06.11.2017

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-100-1

DOI (06)

10.18690/978-961-286-100-1

Date of first publication (11)

06.11.2017

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Zaloga je pošla)

Mehka vezava (Zaloga je pošla)

ISBN-13 (15)

978-961-286-101-8

DOI (06)

10.18690/978-961-286-100-1

Date of first publication (11)

06.11.2017

Dimenzije

17cm x 23cm x 2,2cm

Kako citirati

Bralna pismenost v predšolski vzgoji in izobraževanju. (2017). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/286