Vodenje sistemov klimatizacije

Avtorji

Jurij Avsec
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko
https://orcid.org/0000-0001-7479-4980
Urška Novosel
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko
https://orcid.org/0000-0002-2903-6029

Ključne besede:

termodinamika, klimatizacija, vlažen zrak, hladilni stolp, toplotna črpalka

Kratka vsebina

Knjiga obsega teoretične razlage in naloge iz termodinamike vlažnega zraka. Še posebej velik poudarek v knjigi je na procesih z vlažnim zrakom in procesih v hladilnem stolpu. V knjigi je tudi poglavje o toplotnih črpalkah. V predstavljeni knjigi smo obdelali tako nizkotemperaturne, kot tudi industrijske toplotne črpalke. Vsako poglavje v knjigi je razdeljeno na dva dela, in sicer kratka teoretična razlaga, nato sledijo naloge z rešitvami. Predstavljeno skripto sva napisala študentom za študij pri predmetu Vodenje sistemov klimatizacije in strokovnjakom v energetiki.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Avsec, J., Marčič, M. (2009). Termotehnika. Krško: University of Maribor, Faculty of Energy Technology.

Bohren,C.F., Albrecht, B.A., Atmospheric thermodynamics, Oxford University Press, 1998.

Bošnjaković, F. (2012). Nauka o toplini. Zagreb: Graphis.

Eastop, T.D., McConkey, A. (1993). Applied thermodynamics for engineering technologists. Harlow: Longman.

Hundy, G.F., Trott, .R., Welch, T.C. (2008), Refrigeration and air conditioning, Butterworth-Heinemann.

http://www.fujitsu-general.com/eu/ (1. 9. 2017)

https://www.durr-thermea.com/en/heat-pumps (1. 9. 2017)

Marčič, M., Avsec, J. (2003) Hladilna Tehnika Maribor: University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering.

Marn, J., Zgaga, F. (2006). Termodinamika. Maribor: University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering.

Obersnu, T. (1991). Strojno hlajenje in gretje. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

Peperko, I. (2009). Primerjava sistemov prezračevanja. Diploma thesis, Maribor: University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering.

Špegel, R.(2010). Prezračevanje in klimatizacija poslovnih prostorov, Master thesis, Krško: University of Maribor, Faculty of Energy technology.

Tuma, M., Sekavčnik, M. (2006). Energetski stroji in naprave. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering.

Izdano

16.10.2017

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-097-4

DOI (06)

10.18690/978-961-286-097-4

Date of first publication (11)

16.10.2017

Dimenzije

18,2cm x 25,7cm x 0,4cm

Kako citirati

Vodenje sistemov klimatizacije. (2017). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/285