Kadrovski management v sodobni organizaciji

Avtorji

Mojca Bernik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
https://orcid.org/0000-0002-7201-2241

Ključne besede:

kadrovski management, interno komuniciranje, kariera, igrifikacija, trg dela, krizni management

Kratka vsebina

Pričujoče delo obravnava nekatere ključne vsebine kadrovskega managementa. Obravnavamo planiranje kadrov, interno komuniciranje, kariere, izobraževanje in usposabljanje krizni management ter izzive zaposlovanja v 21. stoletju. Uvodni prispevek prikazuje vpliv 4. industrijske revolucije na strateško planiranje kadrov v organizacijah. Sledi predstavitev internega komuniciranja. Predstavljamo rezultate raziskave o tem, katere vsebine zaposlene sploh zanimajo. Mnogi zaposleni se v svoji kariere srečajo s problemom prehoda iz ene zaposlitvene kariere v drugo. Predstavljamo primer prehoda kariere vrhunskih športnikov. Realizacija strateškega plana kadrov je pogojena tudi z izobraževalnimi procesi. Predstavljamo prispevek o igrifikaciji. Igrifikacija je nov pristop k izobraževanju. Neprestane spremembe tehnologije in družbene spremembe seveda predstavljajo civilizacijski napredek, vendar hkrati povečujejo možnost za pojav kriz. Avtorji zato izpostavljamo vlogo kriznega managementa. Na koncu obravnavamo še spremembe na trgu dela, ki z novo ekonomijo, globalnim poslovanjem in novimi oblikami dela vplivajo na razvojne koncepte organizacij, posameznika in celotne družbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Mojca Bernik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: mojca.bernik@um.si.

Izdano

15.11.2017

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-102-5

DOI (06)

https://doi.org/10.18690/978-961-286-102-5

Date of first publication (11)

15.11.2017

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Pošlo)

Mehka vezava (Pošlo)

DOI (06)

10.18690/978-961-286-102-5

Date of first publication (11)

15.11.2017

Dimenzije

17cm x 23cm x 1,5cm

Kako citirati

Kadrovski management v sodobni organizaciji. (2017). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/282