Izzivi učinkovite rabe energije – se jih družbe in institucije zavedajo?

Avtorji

Aleksandra Pisnik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-8680-4143

Kratka vsebina

Monografija obravnava problematiko učinkovite rabe energije in obnovljivih virov v Sloveniji in svetu. Z namenom, da spodbudimo poslovne odjemalce k odgovorni rabi energije predstavljamo analizo stanja in številna priporočila. Prvi del vsebuje analizo trenutnih razmer, kratek zgodovinski pregled in slovenske načrte za prihodnost. Dopolni ga predstavitev konceptov ter pregled znanstvenih prispevkov o stališčih poslovnih odjemalcev do problematike URE in OVE. Z drugim delom na praktičnih primerih predstavljamo prizadevanja slovenskih družb za doseganje skladnosti s cilji energetske politike EU in Republike Slovenije. Tretji del pa predstavlja pregled rezultatov večletnega spremljanja stališč managerjev do URE in OVE. Ugotavljamo, da je poraba električne energije v podjetjih v porastu – tudi na račun zmanjševanja porabe fosilnih goriv. Posledično podjetja pogosteje iščejo rešitve za varčno in odgovorno rabo električne energije, ki med drugim vključujejo tudi razmišljanje o investicijah v izgradnjo samooskrbnih sistemov. Kot perspektiven vir energije izpostavljajo energijo sonca, katere osrednjo vlogo omenjajo tudi predhodna poglavja. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Aleksandra Pisnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: aleksandra.pisnik@um.si.

Naslovnica za Izzivi učinkovite rabe energije – se jih družbe in institucije zavedajo?
Izdano
2017-09-19

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-089-9
Date of first publication
2017-09-19
Dimenzije
17,5mm x 25,5mm x 1mm