Odvetništvo in odvetniška tarifa v Sloveniji

Avtorji

Boštjan Brezovnik
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-8297-9862
Žan Jan Oplotnik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-2030-2703
Franjo Mlinarič
Univerza Kozminski

Kratka vsebina

V Sloveniji je odvetništvo kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Kot izhaja iz odločitve Ustavnega sodišča RS, ni dvoma, da mora zakonodajalec za urejanje odvetništva sprejeti zakon, vendar pri zakonskem urejanju zakonodajalec vedno trči ob ustavno zahtevo, da je odvetništvo samostojno in neodvisno. Tako mora zakonodajalec pri zakonskem normiranju odvetništva sicer urediti vprašanja samostojnosti in neodvisnosti in s tem tudi vprašanja določanja odvetniške tarife, vendar mora določena vprašanja prepustiti avtonomnemu urejanju znotraj odvetniškega poklica. Z odvetniško tarifo se ne določa obvezna cena odvetniških storitev saj se odvetnik s stranko lahko vselej dogovori drugače, kot to določa tarifa. Je pa tarifa zavezujoča, kadar sodišče določa obveznost plačila stroškov odvetnika stranki, ki je v sporu uspela. Z našo raziskavo empirično dokazujemo, da obstoječa odvetniška tarifa v Sloveniji neupravičeno izčrpava manjše odvetniške pisarne, ki zagotavljajo učinkovito pokritost z mrežo odvetniških storitev za prebivalstvo in manjša podjetja. S tem je ogrožena tudi ekonomska samostojno in neodvisnost odvetniških pisarn ter nedopustno omejena pravica do učinkovitega sodnega varstva za tiste stranke, ki so v postopku uspešne.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Boštjan Brezovnik, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija.

Žan Jan Oplotnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: zan.oplotnik@um.si..

Franjo Mlinarič, Univerza Kozminski

Varšava, Poljska. E-pošta: fmlinaric@kozminski.edu.pl.

Naslovnica za Odvetništvo in odvetniška tarifa v Sloveniji
Izdano
2017-08-02

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-042-4
Date of first publication
2017-08-02
Dimenzije
17cm x 23cm x 0,6cm