Zbirka vaj iz Gradbene mehanike 2: upogibnice in račun statično nedoločenih konstrukcij

Avtorji

Denis Imamović
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
https://orcid.org/0000-0003-4339-5068
Mojmir Uranjek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Kratka vsebina

Delo z naslovom Zbirka vaj iz Gradbene mehanike 2, upogibnice in račun statično nedoločenih konstrukcij, je predvsem namenjeno študentom Gradbeništva Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru. Vaje so v celoti namenjene študentom  študijskega programa Gradbeništvo  kot študijsko gradivo za izpit pri predmetu Gradbena mehanika 2 na visokošolskem študijskem programu. Avtorja upava, da bo delo našlo pot do študentov in da ga bodo uporabljali skupaj z zapiski iz predavanj pri samostojnem študiju predmeta in ne zgolj za listanje pri opravljanju  testov in izpitov. Pri reševanju nalog je priporočljivo, da si pomagajo s programskim paketom Mathematica ali sorodnimi paketi, kot tudi z naprednimi sodobnimi kalkulatorji, ki imajo vgrajen CAS (Computer Algebra System). Ti nudijo matematično podporo reševanju, kar omogoči študentom, da več časa posvetijo inženirski postavitvi in rešitvi problema, kar je tudi smisel Gradbene mehanike 2. Priporočljivo je tudi, da študenti analitično dobljene rezultate preverijo z enim izmed računalniških programov za izračun linijskih konstrukcij po MKE. Poudariti je potrebno, da delo ne zajema celotne obravnavane snovi pri predmetu Gradbena mehanika 2, ampak le vsebine navedene v kazalu. Delo prav tako ne more pokriti vseh oblik nalog obravnavane vsebine, ki so se in se bodo pojavile na izpitih. V nalogah, kjer ni posebej napisano, da je potrebno upoštevati tudi vpliv prečnih sil za izračun prečnih pomikov, je mišljeno, da se ta vpliv zanemari. Za vse konstruktivne predloge, ki bodo vodili k izboljšanju kvalitete in obsega dela, bova hvaležna. Recenzentoma dr. Matjažu Skrinarju in dr. Iztoku Perušu sva hvaležna za skrben pregled dela in konstruktivne pripombe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Denis Imamović, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: denis.imamovic@um.si.

Mojmir Uranjek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: mojmir.uranjek@um.si.

Naslovnica za Zbirka vaj iz Gradbene mehanike 2: upogibnice in račun statično nedoločenih konstrukcij
Izdano
2017-07-25

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-068-4
Date of first publication
2017-07-25
Dimenzije
21cm x 29,7cm x 0,4cm