Ključi od labirinta: o slovenski poeziji

Avtorji

Alenka Jensterle-Doležal
Karlova univerza, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-0777-5701

Ključne besede:

slovenska poezija, starogrški miti v slovenski poeziji, poetika Franceta Prešerna, poezija slovenskih pesnic v 19. in 20. stoletju, spremembe lirskega subjekta v povojni slovenski poeziji

Kratka vsebina

V monografiji o slovenski poeziji avtorica raziskuje poetike slovenskih pesnic in pesnikov v 19. in 20. stoletju. Zanimajo jo tematske, motivne in tudi ostale poetološke rešitve kot tudi vprašanje vplivov ter recepcije v razvoju slovenske poezije vse od Prešerna do postmodernizma. Skupaj s poetiko analizira tudi vprašanje recepcije in konteksta. V središču njenega zanimanja je besedilo, v katerem analizira poetološke elemente in rekonstruira literarne in neliterarne kode ter njihovo navezavo na različne kontekste.

Biografija avtorja

Alenka Jensterle-Doležal, Karlova univerza, Filozofska fakulteta

Češka. E-pošta: alenka.dolezalova@ff.cuni.cz.

Izdano

June 13, 2017

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-036-3

DOI (06)

10.18690/978-961-286-036-3

COBISS.SI ID (00)

91893249

Date of first publication (11)

2017-06-13

Dimenzije

17cm x 24cm

Kako citirati

(Ed.). (2017). Ključi od labirinta: o slovenski poeziji: Vol. ZORA 122. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/236