Prebujanje spečega velikana: trajnostna regeneracija stavbe KPD

Avtorji

Metka Sitar
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo prometno inženirstvo in arhitekturo
Nataša Šprah
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo prometno inženirstvo in arhitekturo

Kratka vsebina

Stavba kazensko-popravnega doma oziroma KPD s svojo pomembno strateško lego predstavlja primer neizkoriščenega poslopja velikih površin v Mariboru, obravnavanega v okviru programa URBACT III – 2nd Chance. Prispevek v uvodu osvetli problem regeneracije opuščene stavbe in degradiranega območja nekdanjih zaporov, ki je bil kot študentski projekt izveden v okviru magistrskega študija arhitekture v študijskem letu 2016/2017. Cilj večplastnega postopka priprave različnih scenarijev za oživljanje stavbe KPD, simbolično imenovane ‘speči velikan’, je bil pridobiti ideje z vključitvijo raznolikih in zanimivih programov za variantne rešitve oblikovanja nove podobe celotnega kompleksa, ki naj motivira različne deležnike. V nadaljevanju sledi opis postopka oblikovanja različnih študentskih idej s poudarkom na vključevanju različnih funkcij, ki jih mestu primanjkuje. Rezultati študentskega dela so strnjeni v opisu treh variantnih zasnov. Značilnost zasnove »Kulturni center Maribor« je poudarek na funkcionalni preureditvi notranjosti stavbe z minimalnimi posegi z namenom umeščanja različnih kulturnih vsebin. Zasnova »Tržna pot« izhaja iz obstoječega programa nakupovalnega središča, ki prevladuje na lokaciji, nadgrajenega s posegi za privlačnejšo podobo novega mestnega portala. Zasnova »Prebujenje otoka« se osredotoča na problem izoliranosti in nevidnosti območja v odnosu do mestnega središča. Vizijo oblikovanja novega zelenega mestnega središča predstavlja umestitev ploščadi prek mestne vpadnice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Metka Sitar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: metka.sitar@um.si.

Nataša Šprah, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: natasa.sprah@um.si.

Naslovnica za Prebujanje spečega velikana: trajnostna regeneracija stavbe KPD
Izdano
2017-05-29

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Meha vezava (Brezplačno)

Meha vezava (Brezplačno)
ISBN-13
978-961-286-038-7
Date of first publication
2017-05-19
Dimenzije
20cm x 23cm x 0,6cm

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF
ISBN-13
978-961-286-173-5
Date of first publication
2017-05-19