Cona Tezno 2028: urbanistično-arhitekturna delavnica

Avtorji

Uroš Lobnik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Peter Šenk
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Vanja Skalicky
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Kratka vsebina

Nekoč aktivne industrijske cone Maribora so danes v pretežni meri območja z visokimi in raznolikimi deleži degradiranih ali neizkoriščenih površin, njihovo “neaktivno” stanje pa ima izjemno velik vpliv na ekonomski in urbani razvoj mesta. Regeneracija še pred četrt stoletja aktivnih industrijskih con je glede na tradicijo, identiteto mesta, obstoječa znanja, ključna in pravzaprav edina smotrna možnost vzpostavljanja trajnostne strategije preurejanja mesta. Strateško načrtovana regeneracija nekdanjih in obstoječih industrijskih območij lahko mestu prinese nova urbano kvalitetna območja, ki bodo programsko raznolika in bodo vzpodbudno vplivala na nadaljnji urbani razvoj. V okvirju modula Trajnostno mesto druge stopnje študijskega programa arhitekture so študentje izdelali idejne zasnove za regeneracijo urbano degradirane površine pred vstopom v Cono Tezno. Površina med Ptujsko cesto in Cono Tezno je urbano vrednotena kot razvojna ter obenem “degradirana urbana povšrina”. Mesto in Cona Tezno bi lahko na tem območju razvijala centralno območje s funkcijami regionalnega značaja ter hkrati vzpostavljala centralne funkcije ter površine za meščane ter lokalno skupnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Uroš Lobnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: uros.lobnik@um.si.

Peter Šenk, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: peter.senk@um.si.

Vanja Skalicky, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: vanja.skalicky@um.si.

Naslovnica za Cona Tezno 2028: urbanistično-arhitekturna delavnica
Izdano
2017-07-03

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-065-3
Date of first publication
2017-07-03
Dimenzije
20cm x 21cm x 0,6cm