Osnove projektiranja konstrukcij

Avtorji

Miroslav Premrov
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
https://orcid.org/0000-0003-3717-8235
Erika Kozem Šilih
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Kratka vsebina

Učbenik »Osnove projektiranja konstrukcij« je namenjen kot osnovno gradivo in pomoč pri dodiplomskem študiju s področja projektiranja gradbenih konstrukcij. V učbeniku so podane vse najvažnejše teoretične osnove iz področja projektiranja, analize gradbenih obtežb in potresnega inženirstva, ki so osnova za razumevanje obnašanja gradbenih konstrukcij. Vsebina učbenika se glede osnovnih zahtev projektiranja navezuje na zahteve sledečih Evropskih standardov: Evrokod: Osnove projektiranja konstrukcij, Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1.1.del: Splošni vplivi - Prostorninske teže, lastna teža, koristne obtežbe stavb, Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1.3.del: Splošni vplivi - Obtežba snega,  Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1.4.del: Splošni vplivi - Vplivi vetra ter Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 1.del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Miroslav Premrov, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: miroslav.premrov@um.si.

Erika Kozem Šilih, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: erika.kozem@um.si.

Naslovnica za Osnove projektiranja konstrukcij
Izdano
2017-04-07

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-017-2
Date of first publication
2017-04-07
Dimenzije
16cm x 23cm x 1,4cm