ROSUS 2017: računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2017 : (zbornik 12. strokovne konference)

Avtorji

Božidar Potočnik (ed.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0002-5140-3358

Ključne besede:

računalniška obdelava slik, strojni vid, biomedicina, industrijske aplikacije, prenos znanja

Kratka vsebina

ROSUS 2017 – Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2017 je strokovna računalniška konferenca, ki jo od leta 2006 naprej vsako leto organizira Inštitut za računalništvo iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru. Konferenca povezuje strokovnjake in raziskovalce s področij digitalne obdelave slik in strojnega vida z uporabniki tega znanja, pri čemer uporabniki prihajajo iz raznovrstnih industrijskih okolij, biomedicine, športa, zabavništva in sorodnih področij. Zbornik konference ROSUS 2017 združuje 12 strokovnih prispevkov enaindvajsetih avtorjev, od tega 4 vabljena predavanja. Prispevki podajajo najnovejše dosežke slovenskih strokovnjakov s področij digitalne obdelave slik in strojnega vida, osvetljujejo pa tudi trende in novosti na omenjenih strokovnih področjih. Velik poudarek prispevkov je na promoviranju ekonomske koristnosti aplikacij računalniške obdelave slik in vida v slovenskem prostoru. Takšne računalniške aplikacije zaradi visoke natančnosti, robustnosti in izjemnih hitrosti pri obdelovanju informacij nudijo namreč nove priložnosti za uveljavitev na trgu visokih tehnologij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

09.03.2017

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-018-9

DOI (06)

10.18690/978-961-286-018-9

COBISS.SI ID (00)

91046913

Date of first publication (11)

09.03.2017

Dimenzije

16,2mm x 22,9mm x 1mm

Kako citirati

(Ed.). (2017). ROSUS 2017: računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2017 : (zbornik 12. strokovne konference): Vol. ROSUS 2017. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/205