Conference Proceedings / 24. Conference Corporate Entities at the Market and European Dimensions (May 19th - 21th, Portorož, Slovenia)

Avtorji

Vesna Rijavec (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-1556-2351

Ključne besede:

coorporacije, Trg, evropske dimenzije, konferenca, Slovenija

Kratka vsebina

Konferenčni zbornik / 24. Konferenca: Gospodarski Subjekti na trgu in evropske dimenzije, (May 19th - 21th, Portorož, Slovenia). Knjiga je zbirka prispevkov, predstavljena na 24. tradicionalni konferenci Korporativne osebe na trgu in evropskih razsežnostih, ki sta jo od 19. do 21. maja 2016 v Portorožu v Sloveniji organizirala Inštitut za trgovinsko pravo Maribor in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in ki ga je sofinancirala Evropska komisija. Dodana vrednost letošnje konference so bila mednarodna zasedanja, ki so zbrala mednarodno priznane strokovnjake iz Slovenije in tujine v razpravi o nekaterih odprtih vprašanjih na področju čezmejnih sporov, povezanih z izvajanjem uredbe Bruselj I (prenovitev). Najbolj sporne in zanimive teme, o katerih je bilo govora na konferenci, so bile pripravljene in objavljene v zborniku konference z namenom omogočiti dostop do nekaterih ustreznih zaključkov širši javnosti in upati, da bodo motivirali druge strokovnjake na tem področju raziskav, da se pridružijo razprava na prihodnjih konferencah.

Biografija avtorja

Vesna Rijavec (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: vesna.rijavec@um.si.

Izdano

December 1, 2016

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-004-2

DOI (06)

10.18690/978-961-286-004-2

COBISS.SI ID (00)

90086913

Date of first publication (11)

2016-12-01

Dimenzije

17cm x 23cm x 2cm

Kako citirati

(Ed.). (2016). Conference Proceedings / 24. Conference Corporate Entities at the Market and European Dimensions (May 19th - 21th, Portorož, Slovenia): Vol. GST 24. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/186