Z železnico do modernejšega Maribora: arhitektura in urbanizem Maribora med letoma 1846 in 1918

Avtorji

Mojca Štuhec

Kratka vsebina

Obdobje med pomladjo narodov leta 1848 in izbruhom prve svetovne vojne leta 1914 je v marsičem temeljito spremenilo tradicionalno podobo Evrope in prispevalo je k nagli modernizaciji političnih sistemov, gospodarstva, prometa in tudi arhitekturne dejavnosti. Maribor se je takrat naglo preobrazil iz majhnega zaspanega provincialnega mesta v reprezentativno urbano središče spodnje Štajerske. Kljub izjemnemu pomenu ta arhitekturna produkcija v Mariboru doslej še ni bila dovolj celovito analizirana in zaokroženo predstavljena v monografski obliki. To vrzel zapolnjuje knjiga umetnostne zgodovinarke mag. Mojce Štuhec. Izr. prof. dr. Igor Sapač Avtorica se po predstavitvi stanja raziskav, orisa arhitekturne dejavnosti Habsburške monarhije v dolgem 19. stoletju in predstavitvi zgodovinskih okoliščin ter virov za gradbeno zgodovino mesta, v osrednjem delu osredotoči na pregled ključnih arhitekturnih spomenikov iz časa historizma v Mariboru. V zaključnem delu pa je predstavljeno pomembno, a pogosto spregledano vprašanje organizacije gradbene dejavnosti, razmerja med arhitekti in stavbnimi mojstri, dotakne pa se tudi vprašanja naročnikov.

Izdano

October 1, 2016

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6930-41-3

COBISS.SI ID (00)

88407809

Date of first publication (11)

2016

Dimenzije

16,5cm x 23cm x 1,2cm

Kako citirati

(Ed.). (2016). Z železnico do modernejšega Maribora: arhitektura in urbanizem Maribora med letoma 1846 in 1918: Vol. ZORA 116. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/165