Osnove urejanja površinskih vodotokov

Avtorji

Janja Kramer Stajnko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
https://orcid.org/0000-0003-4414-1158

Kratka vsebina

Učbenik obravnava problematiko površinskih vodotokov, ki je v zadnjem času zaradi vedno ekstremnejših in nepredvidljivih vremenskih pojavov, zelo aktualna. Neustrezno urejeni odseki rečnih strug, nepremišljeni človekovi posegi v vodotoke, predvsem pa spreminjanje naravnega odtočnega režima vodotoka, pri nastopu visokih voda povzročajo veliko škode na širših območjih. K urejanju vodotokov je potrebno pristopiti celovito upoštevajoč vse elemente, tako fizikalne, biološke kot tudi človeške. Učbenik zajema teoretične osnove hidravlike toka s prosto gladino, osnove razvoja in nastanka strug površinskih vodotokov z osnovami rečne morfologije, načine pridobivanja vhodnih podatkov za smotrno urejanje strug ter načrtovanje ustreznih ukrepov, problematiko premeščanja plavin ter obširen pregled ureditvenih ukrepov, ki se izvajajo na rečnih strugah, od materialov do izvedbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Janja Kramer Stajnko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Doc. dr. Janja Kramer Stajnko, univ. dipl. inž. grad. je na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru zaposlena od leta 2003, kjer je začela kot mlada raziskovalka. Leta 2008 je doktorirala in bila v letu 2009 prvič izvoljena v naziv docentke. Njeno znanstvenoraziskovalno, strokovno in pedagoško delo je povezano s področjem hidrotehnike in se navezuje na numerično modeliranje prenosnih pojavov v porozni snovi z uporabo metode robnih elementov. Na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo od leta 2017 opravlja tudi funkcijo vodje Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Gradbeništvo.

Maribor, Slovenija. E-pošta: janja.kramer@um.si

Naslovnica za Osnove urejanja površinskih vodotokov
Izdano
2020-01-08

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978‐961‐286‐332‐6
COBISS.SI ID
Date of first publication
2020-01-08
Dimenzije
17,8cm x 23cm x 1,4cm