Supervizija, stres in poklicna izgorelost šolskih svetovalnih delavcev

Avtorji

Jernej Kovač
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-8576-1498

Kratka vsebina

V delu dr. Jernej Kovač osvetljuje pojave stresa in poklicne izgorelosti delavcev šolske svetovalne službe v šoli ter vlogo supervizije pri premagovanju in preprečevanju teh pojavov pri delu šolske svetovalne službe oziroma šolskih svetovalnih delavcih. Avtor v svojem delu obravnava zelo pomembne vidike in pojave, ki so v šolskem svetovalnem delu vse pogostejši in jih je potrebno obravnavati strokovno poglobljeno, z veliko mero človeške občutljivosti in profesionalne odgovornosti. Teoretične osvetlitve in operativne delovne napotke za takšno delo šolski svetovalni delavci in drugi, ki jih ta problematika zanima, lahko najdejo v pričujočem delu. V njem avtor odpira novo dimenzijo šolskega svetovalnega dela, ga dopolnjuje in poglablja. Delo dr. Jerneja Kovača: Supervizija, stres in poklicna izgorelost šolskih svetovalnih delavcev odpira novo, vse pomembnejšo dimenzijo šolskega svetovalnega dela, širi okvir in dopolnjuje teorijo šolskega svetovalnega dela in je pomembna spodbuda ter pomoč nadaljnjemu profesionalnemu razvoju šolskih svetovalnih delavcev, poglabljanju njihovega svetovalnega dela in razvoju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Supervizija, stres in poklicna izgorelost šolskih svetovalnih delavcev
Izdano
2013-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6930-12-3
COBISS.SI ID
Date of first publication
2013
Dimenzije
17cm x 23cm x 1,6cm