Nove izdaje

Naslovnica za 5th International Scientific Conference: Is it Time for a Total Reset? 5th International Scientific Conference: Is it Time for a Total Reset?
Zlatko Nedelko (ur.), Darja Boršič (ur.)
2021-05-14
Naslovnica za English in Uniform English in Uniform
Mojca Kompara Lukančič
2021-04-26

Obvestila

Univerzitetna založba Univerze v Mariboru in Science Open

2021-05-03

ump-feature_11.png

ScienceOpen Blog: https://blog.scienceopen.com/2021/04/university-of-maribor-press/

V letu 2021 nadaljujemo z diseminacijo dosežkov avtorjev Univerze v Mariboru in drugih. Zaživelo je sodelovanje Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru s platformo ScienceOpen. Z oblikovanjem zbirk na tej platformi, s povezavo spletnih strani Univerzitetne založbe  in ScienceOpen, je Univerzitetna založba Univerze v Mariboru postala del veliko večje podatkovne zbirke z več kot 70 milijoni člankov in monografij v polnem besedilu. Tako smo omogočili večjo vidnost objav v časopisih Medicine, Law & Society, Lexonomici in zbirki izbranih monografij pod imenom University of Maribor Press Books.

Preberi več o Univerzitetna založba Univerze v Mariboru in Science Open