1.
Priročnik primerov pedagoške prakse poučevanja in učenja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovno-matematična področja [Internet]. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; 2022 [cited 2024 May 20]. Available from: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/676