1.
Podjetniška demografija in značilnosti digitalizacije malih in srednje velikih podjetij: Slovenski podjetniški observatorij 2021 [Internet]. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; 2022 [cited 2024 Jun. 19]. ( , editor. Slovenski podjetniški observatorij / Slovenian Entrepreneurship Observatory; vols. 2021). Available from: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/673