1.
Čitalništvo in bralno društvo pri Mali Nedelji [Internet]. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; 2022 [cited 2024 May 26]. ( , editor. ZORA; vols. 146). Available from: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/662