1.
Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam [Internet]. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; 2022 [cited 2024 May 26]. Available from: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/639